Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-02

Större tillgång bådar gott

Detta är en betald analys på uppdrag av Kopy Goldfields utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

En ny mineraltillgångrapport visade tydligt ökade tillgångar i Krasnyfyndigheten. Det bådar gott inför beslut om en gruvutbyggnad och vi höjer vårt motiverade värde. Krasny kräver dock omfattande finansiering framöver.

Kopy Goldfields har nyligen kunnat redovisa väsentligt ökade mineraltill­gångar för guldfyndigheten i Krasny, baserat på förra årets prospektering. I dagsläget upp­skattas guldresurserna till 1,4 miljoner oz för Krasny-området, med potential till ökning framöver. Den nya mineraltillgångs­rapport­en baserad på inter­nationell-standard stärker förhoppningarna om att en gruv­utbyggnad med bra lönsam­hetsförutsättningar ska kunna sjösättas. Att guldpriset har stigit under sommaren är givetvis en annan positiv faktor. Guld­produktion i Ryssland är generellt konkurrenskraftig mot bakgrund av den svaga rubeln.

Ett antal pusselbitar måste dock falla på plats innan en gruv­utbyggnad blir aktuell. Inom kort förväntas en förlönsamhets­studie som ska ge beslutsunderlag för partnern GV Gold (majori­tets­ägare i Krasny). Även om GV Gold har uttalat sig positivt om Krasny vet vi ännu inte hur högt projektet prioriteras av den ryske partnern. Om gruvutbyggnad genomförs måste Kopy Goldfields resa om­fattande finansiering för att kunna försvara sin andel i Krasny. Bolaget har nyss erhållit ett lån på 15 miljoner kronor vilket ger ett visst andrum kortsiktigt men det räcker inte för att delta i gruv­utbygnaden.

Vi bedömer att Kopy Goldfields fortfarande är lågt värderat i förhållande till jämförbara bolag. Detta understryks av att vi har höjt motiverat värde till 2,23 kronor per aktie (tidigare 1,76 kronor). Det beror i sin tur på att vi ser ett högre potentiellt värde i Krasny till följd av ökade mineraltillgångar och då guldpriset har stärkts jämfört med vår tidigare analys. I väntan på ett besked från GV Gold råder en viss ovisshet om den framtida utvecklingen. Därefter måste också frågan hur Kopy ska finansiera kommande investering­ar adresseras. Vår rekommenda­tion stannar därför vid Öka 

Författare Niklas Elmhammer