Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-26

Strålkastarnas ljus på jDome

Detta är en betald analys på uppdrag av Brighter utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Brighter har säkrat finansiering för Actiste och avtal med distributörer kan vara på plats inom någon månad. Även för jDome emotser vi nu säljframgångar kommande kvartal, vilket blir avgörande för aktiens utveckling.

Actiste är Brighters allt-i-ett verktyg som avser att underlätta egenvården av dia-betes. Mobiloperatörer är de tilltänkta försäljningskanalerna och bolagets intentioner är nu att signera ett eller flera avtal senast till sommaren. Dock finns ytterligare pusselbitar som måste falla på plats innan lansering kan ske, däribland storskalig produk-tion och CE-certifiering. För att finansiera kommande arbete med Actiste har bolaget genomfört en riktad nyemission och tagit upp ett lån som totalt stärker kassan med cirka 21 miljoner kronor. Marknaden för Actiste är stor och vi bedömer att bolagets prod-ukt fyller en lucka mellan de enkla och de mer komplexa lösningar som idag finns på marknaden. Lyckas bolaget etablera Actiste är uppsidan mycket stor. 

Bolagets andra produkt jDome® Bike-Around™ är ett hjälpmedel för kognitiv och fysisk aktivering. Hittills har jDome BikeAround sålts till företrädesvis äldreboenden med fokus på demens. 

Tillväxten var stark under 2015 då jDome sålde för 2,9 miljoner kronor. Bolaget har nu vidgat tillämpningsområdena till omsorg inom segmentet personer med funktionsnedsättning enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). För att lyckas med satsningen har bolaget utökat säljstyrkan. Satsningen har delvis finansierats med medel från emissionen i februari då bolaget tog in cirka 11,4 miljoner kronor. Strålkastarna är nu riktade mot jDome och dess försäljningsförmåga.Vi ser att bolaget har flera utmaningar framför sig främst för Actiste. Bolagets marknadsvärde är på 120 som är motiverat men lämnar föga uppsida innan bolaget kommit vidare i utvecklingen.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities