Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-16

Struktur för framtiden

Detta är en betald analys på uppdrag av Episurf Medical utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Episurf har strukturerat upp en tydlig evidensbaserad strategi för att befästa den nya teknologin på marknaden. Intresset är stort, både i den akademiska världen och bland ortopeder. Antal beställningarna ökar sakta.

Episurf är ett medicin-teknikbolag med fokus på utveckling, produktion och försäljning av implantat för patienter som är i ett förstadie till artros. Antalet drabbade växer och dagens biologiska behandlingsmetoder har brister. Det har skapat ett tomrum av behandlingsalternativ som Episurf avser att fylla. Bolagets implantat är utformade efter patientens specifika anatomi samt brosk-skada. Tillsammans med bolagets unika skademärkningsverktyg för broskskador skapas flertalet fördelar. Teknologin är ny på marknaden och fokus ligger således på att bygga en god bas med kliniska data. Försäljningen går sakta men säkert i rätt riktning.

Under tredje kvartalet 2017 ökade antal beställningar med 50 procent. Intäkterna var i linje med samma period föregående år. Kostnaderna minskade för andra kvartalet i rad som en effekt av tidigare ilandsatta kostnadskontroller.

Att det tar tid att etablera en ny teknologi på en konservativ marknad råder det inget tvivel om. Kliniska data och stöd av tunga key opinion leaders tillsammans med reimbusement ger, givet teknologins fördelar, goda förutsättningar för att befästa teknologin på marknaden. Bolaget har därför successivt ökat fokus på att på ett strukturerat sätt samla kliniska data. Den pågående europeiska multicenterstudien med 100 patienter som följs upp under en fem års period är ett steg på vägen. Utöver närmar sig pågående hälsoekonomiska studie vid Linköpings universitet slutfasen. Studier av denna typ är vitala för att inkluderas i sjuk-vårdens försäkringssystem.

Relativt våra prognoser var intäkterna under tredje kvartalet låga. Mot den bakgrunden har vi justerat ner prognoserna förhållandevis kraftigt för de kommande tre åren. Vårt motiverade värde per aktie landar på 8,6 kronor (10,7). Vi behåller vår rekommendation, Köp.

Författare Markus Augustsson