Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK.

- En exceptionellt hög uthyrningsgrad på 99,7 procent och långsiktiga investeringar i en effektiv och digitaliserad förvaltning ligger bakom den positiva utvecklingen för bolaget, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

SBS:s intjäningsförmåga per den 30 september 2022 inklusive pågående projekt och förvärv uppgår till 430 MSEK i hyresintäkter. Kommande ej påbörjad nyproduktion ingår inte i intjäningsförmågan, se sida 6 i delårsrapporten för mer information.

Under perioden har det första spadtaget tagits för fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm, där 1 043 studentbostäder byggs i Studentbostäder i Nordens hittills största utvecklingsprojekt.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, sbsstudent.se.

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q3 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:


Perioden januari–september 2022:

 • Koncernens intäkter uppgick till 204,2 (163,7) MSEK
 • Uthyrningsgraden uppgick till 99,7 (96,0) procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 117,7 (91,1) MSEK
 • Överskottsgraden uppgick till 57,6 (55,6) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42,9 (15,5) MSEK
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,46 (10,27) SEK


Kvartalet juli–september 2022:

 • Koncernens intäkter uppgick till 64,3 (50,8) MSEK
 • Uthyrningsgraden uppgick till 99,7 (96,0) procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 34,4 (29,4) MSEK
 • Överskottsgraden uppgick till 53,5 (57,8) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9,6 (2,3) MSEK


Utvalda väsentliga händelser:

 • 125 MSEK tillfördes genom en riktad kontant nyemission.
 • Första spadtaget för fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm omfattandes 1 043 studentbostäder.
 • Ramavtal med PropTech-bolaget Parakey för digitaliserad nyckelhantering i hela fastighetsbeståndet i Sverige.
 • Erhållit beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd om 56 MSEK för studentbostäder i Mungigan 1 i Karlstad.

   
För ytterligare information, kontakta: 
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden 
rebecka.eidenert@sbsstudent.se 
+46 (0) 70 786 54 54 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm, Sverige 
info@fnca.se 
www.fnca.se 

Om Studentbostäder i Norden (SBS)


SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-10 07:15 CET.

Bifogade filer


Studentbostader I Norden Ab Delarsrapport Q3 2022

Författare MFN