Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-13

Studentbostäder i Norden erhåller kreditrating BB- med stabila utsikter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB-” med stabila utsikter av kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”).

Ratingen som är ett viktigt verktyg i SBS arbete att förbättra sina finansieringsmöjligheter samt för att kunna uppnå mer fördelaktiga villkor på kapitalmarknaden. I analysen framhäver NCR bland annat SBS nischade position, kvalitét i fastighetsportföljen, den goda riskhanteringen i projektportföljen samt den starka efterfrågan på studentbostäder som kreditpositiva faktorer.

- Rating är ett viktigt verktyg då vi avser att vara fortsatt aktiva på kapitalmarknaden i vår hållbara tillväxtresa. Vi hoppas att belysningen från NCR kommer att vara värdeskapande för både våra skuldinvesterare men även för våra aktieinvesterare, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

Läs Nordic Credit Ratings fullständiga rapport här:
https://nordiccreditrating.com/article/studentbostader-i-norden-ab-publ-assigned-bb-long-term-issuer-rating-outlook-stable

Arctic Securities har agerat rådgivare åt SBS i ratingprocessen.

För ytterligare information, kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Norden (SBS)


SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-13 09:01 CET.

Bifogade filer


Studentbostäder i Norden erhåller kreditrating BB- med stabila utsikter

Författare MFN