Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-16

STUDENTBOSTÄDER: INGÅTT AVTAL OM KÖP AV FASTIGHET (NY)

(Tillägg: adderar datum i tredje stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Studentbostäder i Sverige har ingått avtal om att förvärva fastigheten Jönköping Vikingen 1 från Träbyn Invest. Köpeskillingen förväntas uppgå till 163 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

Fastigheten, med en total yta om cirka 11.197 kvadratmeter, kommer att utvecklas och beräknas färdigställas i etapper under perioden mellan juli 2021 och maj 2022. Bolaget skriver att det årliga hyresvärdet för fastigheten väntas bli cirka 21,6 miljoner kronor.

Köpeskillingen för fastigheten beräknas uppgå till sammanlagt cirka 163 miljoner kronor och erläggs under två tillfällen.

I samband med att den första byggnaden på fastigheten färdigställts, vilket beräknas ske i juli 2021, ska bolaget erlägga en första del av köpeskillingen. Den första delen består av 700 miljoner nyemitterade preferensaktier av serie C, till ett beräknat värde om 66 miljoner kronor, och en kontant betalning på 27 miljoner kronor.

Resterande del av köpeskillingen erläggs vid färdigställandet av samtliga byggnader på fastigheten. Finansieringsmetod för resterande del av köpeskilling framgår inte i pressmeddelandet.

"Med det här förvärvet etablerar vi oss nu i Jönköping, en viktig och växande studentstad", kommenterar vd Rebecka Eidenert i pressmeddelandet.




Författare Direkt-SE