Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-12

STUDENTBOSTÄDER: SENARELÄGGER DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Studentbostäder i Sverige senarelägger den extra bolagsstämma som var planerad att hållas onsdagen den 13 januari och kallar i stället till en ny bolagsstämma den 12 februari 2021, där likalydande beslut avses fattas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till beslutet är att styrelsen, baserat på den aktiebok som erhållits från Euroclear Sweden inför stämman, kan konstatera att relevanta närvaro- och beslutsmajoriteter för bolagsstämmans beslut inte kommer att uppnås.

"Skälet är att vissa aktieägare, som representerar ett större aktieinnehav i bolaget och som lämnat åtaganden att rösta för förslag intagna i kallelsen, inte framgår av aktieboken från Euroclear Sweden", skriver Studentbostäder i Sverige.

I slutet av 2020 gick Studentbostäder i Sverige samman med noterade Prime Living.
Författare Direkt-SE