Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för första kvartalet 2020

· Försäljningen under första kvartalet ökade i lokala valutor med 7
procent och uppgick till 152,9 (139,9) Mkr.

· Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 3,5 (-18,6) Mkr

· Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 24,1 (-33,0)
Mkr.

Jan-mars 2020 Jan-mars 2019 Helår2019
Försäljning, Mkr 152,9 139,9 654,0
Rörelseresultat, Mkr 3,5 -18,6 -10,4
Resultat efter skatt, Mkr -0,6 -23,1 -28,0
Fritt kassaflöde, Mkr 24,1 -33,0 -38,8
Nettoskuld, Mkr 56,0 76,9 82,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 17,4 25,2 27,4
Resultat per aktie efter skatt, kr -0,06 -2,81 -3,41
Eget kapital per aktie, kr 39,25 37,05 36,84

Delårsrapporaten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:00,
enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala
kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och
materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering
samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och
volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på
Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 april 2020 kl.11:00 (CEST).

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-for...
https://mb.cision.com/Main/4019/3100238/1238793.pdf
https://mb.cision.com/Public/4019/3100238/9e7bbc7a9c9cc8ce.pdf

Författare Cision News