Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för tredje kvartalet 2019

· Försäljningen under tredje kvartalet minskade i lokala valutor med
12 procent och uppgick till 151,2 (167,2) Mkr.

· Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till ?4,1 (9,5) Mkr.
Jämförelsestörande poster ingår med ?8,5 (9,7) Mkr. Rensat för dessa
poster uppgick rörelseresultatet till 4,4 (?0,2) Mkr.

· Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 1,9 (?0,8) Mkr.
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
| |Juli |Juli |Jan-sep2019|Jan-sep 2018|Helår 2018|
| |-sep 2019|-sep 2018| | | |
| | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Försäljning, Mkr | 151,2| 167,2| 451,4| 538,6| 726,1|
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Rörelseresultat, Mkr | ?4,1 | 9,5| ?30,8 | 33,7| 33,5|
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Resultat efter skatt, | ?5,8 | 4,5| ?39,7 | 14,9| 8,7|
|Mkr | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Fritt kassaflöde, Mkr | 1,9| ?0,8 | ?46,0 | 24,8| 54,2|
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Nettoskuld, Mkr | 84,6| 73,4| 84,6| 73,4| 44,4|
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Nettoskuldsättningsgrad,| 28,2| 22,9| 28,2| 22,9| 14,0|
|% | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Resultat per aktie efter| ?0,71| 0,55| ?4,83 | 1,81| 1,06|
|skatt, kr | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Eget kapital per aktie, | 36,58| 39,02| 36,58| 39,02| 38,47|
|kr | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00,
enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala
kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och
materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering
samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och
volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på
Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 oktober 2019 kl.13:00 (CET).

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-tre...
https://mb.cision.com/Main/4019/2938202/1127406.pdf
https://mb.cision.com/Public/4019/2938202/99ef493fa96e9419.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.