Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-11

Styrelsen i Empir Group AB (publ) föreslår utdelning om 1,50 kronor per aktie

Empir Group AB (publ) ("Empir" eller "Bolaget") föreslår att aktieägarna på årsstämman den 12 maj 2022 beslutar om en utdelning om 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021. Styrelsen kommer inom kort att kalla till årsstämman som kommer att besluta om styrelsens förslag till utdelning.

Enligt Bolagets bokslutskommuniké för 2021 som offentliggjordes den 10 februari 2022 avsåg styrelsen i god tid innan årsstämman återkomma med förslag till utdelning. Styrelsen bedömer att Bolaget har en stark finansiell ställning och att det finns förutsättningar att besluta om utdelning om 1,50 kronor per aktie för 2021. Bolaget kommer även efter utdelningen ha en fortsatt god likviditet och finansiell beredskap. Den föreslagna utdelningen är vidare i linje med Bolagets utdelningspolicy.

Kallelse till årsstämma den 12 maj 2022 kommer att publiceras och offentliggöras inom kort genom ett separat pressmeddelande.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022 kl. 16.50. CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett ägarbolag som investerar i IT-bolag med verksamhet inom digitaliseringsprocesser och applikationsutveckling med närvaro i Stockholm. Empir Groups B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Författare Cision