Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

Sveaskog: Delårsrapport januari - juni 2018: Bra resultat i ett starkt marknadsläge

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret ökade med
sju procent och uppgick till 775 MSEK (725). Högre priser har till
viss del motverkats av sju procents lägre leveransvolymer från egen
skog.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

- Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick
till 775 MSEK (725). Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande
priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt.
Produktionsförhållanden har dock varit besvärliga under första
halvåret. En extremt snörik vinter försvårade avverkningarna och
efter en rekordkort vår slog torkan till vilket har haft negativ
påverkan på avverkning, markberedning, plantering och vår externa
försäljning av plantor och fröer. Genom att vi kombinerar leveranser
från egen skog med externt anskaffat virke har vi dock kunnat välja
de avverkningsområden som är mest tillgängliga och med låg brandrisk.
Vi har i stort sett klarat leveranserna till våra kunder, dock med en
högre andel externt anskaffad skogsråvara där marginalerna är lägre
än för leveranser från den egna skogen.

- Nettoomsättningen uppgick till 3 567 MSEK (3 299). Totalt uppgick
Sveaskogs försäljning av skogsråvara under det första halvåret till
5,8 miljoner m3fub (5,7) varav 3,2 miljoner m3fub (3,4) från egen
skog.

1 januari - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog
som externt anskaffad skogsråvara, ökade med åtta procent till 3 567
MSEK (3 299). Priserna ökade i genomsnitt med sju procent och de
totala leveransvolymerna ökade med en procent.

· Det operativa rörelseresultatet ökade med sju procent och uppgick
till 775 MSEK (725). Högre priser har till viss del motverkats av sju
procents lägre leveransvolymer från egen skog.

· Sveaskogs intresseföretag Setra Group ökade sitt rörelseresultat
till 233 MSEK (90). Sveaskogs andel av resultatet ökade till 90 MSEK
(34).

· Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till
5,0 procent (4,5).

· Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till
netto 121 MSEK (108).

· Resultatet under det första halvåret ökade med 67 procent och
uppgick till 1 301 MSEK (779). Förändrade bolagsskatteregler har
medfört en positiv resultateffekt om 477 MSEK.

· Resultatet per aktie ökade med 67 procent och uppgick till 10,99
kr (6,58).

FÖR MER INFORMATION:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel. 08-655 91 74, 076-130 42 01
Per Matses, vice vd och CFO, tel. 08-655 92 90, 070-655 98 20

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved,
biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar
utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och
import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en
plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess
tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling
genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC® och PEFC.

Läs mer på www.sveaskog.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveaskog/r/delarsrapport-januari---juni-2018--...
http://mb.cision.com/Main/1495/2576882/879661.pdf
http://mb.cision.com/Public/1495/2576882/a057498b41020c13.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.