Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

SVEDBERGS: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 januari - december 2018

Ett kvartal med stabil konsumentförsäljning

Fjärde kvartalet i sammandrag:

oktober - december 2018

Nettoomsättning 164,3 Mkr (167,9)

Ebita-resultat 12,0 Mkr (15,3)

Resultat före skatt 8,1 Mkr (11,5)

Resultat per aktie 0,33 kr (0,41)

Helåret i sammandrag:

januari - december 2018

Nettoomsättning 622,2 (642,0)

Ebita-resultat 58,1 (68,1)

Resultat före skatt 51,2 (60,0)

Resultat per aktie 1,92 (2,21)

Viktiga händelser under kvartalet

· Stabil konsumentförsäljning med positiv utveckling i Sverige och
Finland

· Ökade råvarupriser påverkar lönsamheten negativt
· Varumärkena Svedbergs och Macro Design har genomfört
produktlanseringar inför 2019 som tagits väl emot

· VD byte kommunicerat, Per-Arne Andersson tillträder som ny VD och
koncernchef med tillträde 11 februari 2019

· Det positiva utfallet av domen avseende Buildor AB:s intrång i
Svedbergs immateriella rättigheter, förstärker Svedbergs möjligheter
att värna och bygga varumärket

Händelser efter kvartalet

Styrelsen föreslår utdelning enligt bolagets utdelningspolicy om 1,25
kr ( 2,25 kr). Detta förslag skapar ökad finansiell kapacitet för att
vidareutveckla Svedbergskoncernen.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas
granskning.

Informationen lämnades för offentliggörande 5 februari 2019 kl. 09.00
CET.

Information beträffande denna rapport lämnas av CFO Kristina Laurelii
på +46 703 090404.

Svedbergskoncernen är ett av nordens ledande badrumsföretag.
Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet såsom
möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör.
Försäljningen sker under varumärkena Svedbergs och Macro Design.
Produkterna säljs både till konsument- och projektmarknaden.

Över 75 procent av produkterna tillverkas i egna fabriker i Dalstorp
och Laholm vilket ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider,
logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge,
Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svedbergs/r/bokslutskommunike-q4-januari---dec...
https://mb.cision.com/Main/1030/2731980/985764.pdf

Författare Cision