Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

SVEDBERGS: Erik Thörn ny försäljningschef Svedbergs Projekt

I samband med att verksamheten inom Svedbergs projekt AB kommer att
integreras i Svedbergs i Dalstorp AB lämnar Stefan Svensson
Svedbergskoncernen per den 17 juni 2020.

Erik Thörn har per den 2 juni 2020 utsetts till försäljningschef för
Svedbergs projekt med uppdrag att fortsätta att stärka Svedbergs
position inom projektmarknaden. Erik Thörn har varit anställd inom
Svedbergs sedan 2015 med ansvar för affärsutveckling och Key Account
inom Svedbergs projekt.

"Erik har varit en stark pådrivande kraft inom försäljningen till
projektmarknaden och nu får vi tillsammans jobba än närmare varandra
med stort fokus på framgångsrika affärer. Jag vill också tacka Stefan
för sin tid och insats i Svedbergs utveckling och önska honom all
lycka i framtiden" säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef i
Svedbergs.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,
per-arne.andersson@svedbergs.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 2 juni 2020 klockan 15.30

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att
tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler
och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla,
tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna
varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på
badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla
behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i
Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där
merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet
under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/svedbergs/r/erik-thorn-ny-forsaljningschef-sv...
https://mb.cision.com/Main/1030/3126423/1257999.pdf

Författare Cision News