Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

SVEDBERGS: Svedbergs styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka utdelningsförslag

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har följt utvecklingen av den globala
Covid-19 pandemin och dess påverkan på verksamheten. Koncernens
finansiella ställning är fortsatt stark vilket har kommunicerats i
kvartalsrapporten för första kvartalet 2020. Mot bakgrund av rådande
osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen till följd av spridningen
av coronaviruset och för att möjliggöra en fortsatt framåtriktad
utveckling under nuvarande situation har styrelsen i Svedbergs i
Dalstorp AB(publ) beslutat följande. Det tidigare kommunicerade
utdelningsförslaget om 1,30 kr/aktie till årsstämman den 11 juni 2020
dras som en försiktighetsåtgärd tillbaka och istället föreslås att
ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

För ytterligare information kontakta;

Anders Wassberg, styrelsens ordförande,

telefon +46 734 27 08 01

Per-Arne Andersson, VD och koncernchef,

telefon +46 706 38 50 12

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs i
Dalstorp AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan
14.00 (CET).

Svedbergs startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på
badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla
behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin
verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design. Moderbolaget
Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför
Ulricehamn och dotterbolaget Macro Design i Laholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/svedbergs/r/svedbergs-styrelse-har-fattat-bes...
https://mb.cision.com/Main/1030/3106225/1243621.pdf

Författare Cision News