Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-28

Svenska Aerogel Holding AB: Kvartalsrapport juli-sept 2019 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

"Framgångsrika insatser inom försäljning, marknad och utveckling är på
en högre nivå än någonsin och bäddar för nya affärer. Nu förändras
spelplanen för oss och vi förhandlar med aktörer där volymkraven
ligger på en helt annan nivå. Det är industrier som under en tid
haft möjlighet att testa Quartzene i laboratoriemiljö och nått
framgångar. För att komma vidare mot kommersialisering behöver vi
anpassa recept, kvalitet och volymer efter deras mer omfattande
processer", säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel

Intäkter Koncernens intäkter för tredje kvartalet 2019 uppgick till
331 KSEK (1 590). För perioden jan-sept 2019 är intäkten 650 (1 914)
KSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 150 (0) KSEK
kronor.

Kostnader Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för tredje
kvartalet 2019 uppgick till 7 989 SEK (7 036). Personalkostnaderna
uppgick till 3 063 KSEK (2 559)) och avskrivningar till 1 150 KSEK (1
312). För perioden jan-sept 2019 uppgick kostnaderna till 26 934 KSEK
(22 653).

Resultat Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2019 uppgick till
-7 919 KSEK (-5 521). Resultatet för jan-sept 2019 uppgick till -27
090 KSEK (-20 978)

Resultat per aktie (kr) -0,18 (-0,21)

Tillgångar Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2019 till 57
554 KSEK (57 404). Likvida medel uppgick 30 sept 2019 till 7 145 KSEK
(24 954).

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder Eget kapital uppgick 30
sept 2019 till 30 870 KSEK (44 423). Långfristiga skulder uppgick 30
sept till 15 177 KSEK (9 360).

Investeringar Bolaget har under perioden juli-sept 2019 investerat 11
044 KSEK (388), där merparten avser utbyggnad och utrustning för
bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3
513 KSEK (-5 361) under det tredje kvartalet 2019.

Väsentliga händelser april-juni 2019:

· Produktionsutrustningen till MPP 2019 är levererad, montage inleds
· Exporten till Sydkorea ökar, nya order från återförsäljare
· Nya order från Italien, Barozzis innovativa isolerande puts
· Konsortieavtal med textilindustri avseende termisk isolerande
textil. Bolaget erhåller utvecklingsbidrag om 2,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Framgångar i projekt - Quartzene ger högsta brandskyddsklass i
färg för trä

· Master Pilot Plant (MPP 2019) startklar för testkörning
· Marknadsaktiviteter och utbildningsinsatser hos återförsäljare och
kunder i USA och Kina

· Rekrytering av operatörer, produktionsingenjör och säljare
· Lån om 15 MSEK har upptagits för att stärka bolagets balansräkning
Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och
finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867
toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel.
Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk
isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är
listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är
FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor
Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl
08:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/svenska-aerogel-holding-ab/r/kvartalsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/15240/2974002/1151258.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.