Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-30

Sverige: Almega höjer BNP-prognos för 2012, sänker för 2013

(SIX) Arbetsgivar- och branschorganisation Almega bedömer i
en färsk konjunkturprognos att Sveriges BNP kommer att växa med
0,8 procent under 2012 för att därefter stiga med 1,2 procent
under 2013.

I april bedömde Almega att Sveriges BNP skulle vara
oförändrad under 2012 samt växa med 2,4 procent under 2013.
Prognosen har således höjts för 2012 och sänkts för 2013. År
2014 beräknas tillväxten bli något starkare, tror Almega.

"Återhämtningen på arbetsmarknaden ser ut att bli historiskt
långsam. Det beror inte bara på den tröga återhämtningen i
omvärlden, utan även på fortsatt svaga investeringar i Sverige,
ökade matchningsproblem på arbetsmarknaden och svag
produktivitetstillväxt", säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Almega förutspår att produktivitetstillväxten inom
tjänstesektorn och näringslivet totalt hamnar på en lägre nivå
under de närmaste åren än den relativt höga takt Sverige hade
under en längre period innan finanskrisen.

"De historiskt svaga industriinvesteringar under flera år
innan finanskrisen och det kraftiga raset för investeringarna
inom samtliga sektorer under krisen, väcker frågan om hur lång
tid det kommer att ta innan Sverige lyckas återhämta den
produktionskapacitet som behövs för att kunna höja landets
tillväxtförmåga", resonerar Lena Hagman.

Den öppna arbetslösheten förväntas uppgå till 7,7 procent
under 2012 samt till 8,1 procent under 2013. I april bedömde
Almega att arbetslösheten skulle uppgå till 7,8 procent under
2012 samt till 7,7 procent under 2013.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.