Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-07

Sverige: Boindex upp till 133,3 under 4 kv (128,4)

(SIX) Boindex för Sverige steg till 133,3 under det fjärde
kvartalet 2012 från reviderade 128,4 i tredje kvartalet
(preliminärt 128,6). Det framgår av Swedbanks Boindex.

Hushållens köpkraft har förstärkts av lägre bolåneräntor och
högre förvärvsinkomster, medan den dämpades av stigande
småhuspriser, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Medianpriset för småhus i riket steg till 1,748 miljoner
kronor, vilket kan jämföras med 1,695 miljoner kronor under det
andra kvartalet.

"Den sammanvägda bolåneräntan sjönk till 3,1 procent, från
3,6 procent kvartalet innan, och andelen med lån till rörlig
ränta ökade. Den årliga förvärvsinkomsten före skatt för ett
hushåll bestående av två vuxna där minst en arbetar steg till
638.760 kronor före skatt", skriver Swedbank.

Den svagaste husköpkraften har invånare i Stockholmsregionen,
Uppsala och Göteborgsregionen. Starkast husköpkraft återfinns i
Piteå, Örnsköldsvik och Karlskoga.

Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av
förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex
överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den
fastställda normen.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.