Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Sverige: Bostadsrättspriser steg i juli, villor ned - Valuguard

(SIX) Valueguards prisindex för privatägda bostäder i Sverige
backade något i juli jämfört med närmast föregående månad där
prisindex för bostadsrätter ökade med 0,6 procent samtidigt som
prisindex för villor sjönk med 1,4 procent.

Det framgår av Valueguards HOX-index som presenterades under
onsdagen.

Under den senaste tremånadersperioden har priserna på
bostadsrätter ökat med 2,2 procent medan priserna på villor har
sjunkit med 1,1 procent. Under de senaste 12 månaderna har
priserna på bostadsrätter ökat med 9,4 procent samtidigt som
priserna på villor har ökat med 3,9 procent.

Valueguard konstaterar att juli är en månad där prisindex på
villor har gått sämre historiskt jämfört med bostadsrätter.
Vidare konstateras att index för bostadsrätter i Stockholm,
Göteborg och medelstora städer är på sin högsta nivå någonsin.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC