Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Sverige: Industriorder -5,3 % i årstakt i juni (Forts)

(Tillägg efter stycke två)

(SIX) Orderingången till den svenska industrin sjönk med 5,3
procent i juni jämfört med samma månad året innan. Motsvarande
jämförelse för hemmamarknaden gav en nedgång på 12,8 procent och
för exportmarknaden en uppgång på 0,3 procent.

Det framgår av statistik från SCB.

Jämfört med närmast föregående månad steg den totala
orderingången med 1,9 procent. Hemmamarknaden steg med 2,2
procent medan exportmarknaden ökade med 1,7 procent.

Under det andra kvartalet (april-juni) minskade den totala
orderingången med 5,0 procent jämfört med föregående
tremånadersperiod (januari-mars). Hemmamarknaden föll med 12,2
procent medan exportmarknaden ökade med 0,2 procent.

Uppgifterna för juni är preliminära. Sedan föregående
publicering har förändringen i totala orderingången i maj
jämfört med april reviderats ned med 0,1 procentenheter till en
nedgång på 2,7 procent. Förändringen av orderingång i maj
jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,4
procentenheter till en nedgång på 6,5 procent.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC