Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Sverige: Konsumentförtroende om -1,1 väntas i februari - SIX

(SIX) De svenska hushållens förväntningar, CCI i
Konjunkturinstitutets undersökning, väntas stiga till -1,1 i
februari från med -2,9 månaden innan. Spannet i förväntningarna
ligger mellan -2,9 och +1,1 med en median på -1,5. Elva
analytiker bidrog med estimat till SIX Market Estimates enkät.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin, MCI, väntas
stiga till -15,5 från -18,0 månaden innan. Spannet i
förväntningarna sträcker sig från -16,0 till -14,0 med en median
på -15,0.

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och
hushållens syn på ekonomin och ger en bild av det totala
konjunkturläget, väntas stiga till 91,2 från 89,4 i januari.
Spannet i förväntningarna sträcker sig mellan 89,9 och 92,0 med
en median på 91,5.

Konjunkturinstitutet presenterar statistiken fredagen den 22
februari klockan 09.15.

Estimat från 4Cast, Barclays, Citi, Danske Bank, DNB Bank,
Handelsbanken, Morgan Stanley, Penser, SBAB, SEB och Société
Générale ingår.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.