Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Sverige: KPI oförändrad i årstakt i januari (SIX +0,2 %)

(SIX) De svenska konsumentpriserna (KPI) sjönk med 0,8
procent i januari jämfört med månaden innan, enligt statistik
från SCB. Inflationstakten (KPI) på årsbasis var oförändrad,
vilket kan jämföras med -0,1 procent under månaden innan.

Analytikernas förväntningar var att månadstakten skulle uppgå
till -0,7 procent samt att årstakten skulle vara +0,2 procent,
enligt SIX Market Estimates sammanställning av tio analytikers
estimat. Förväntningarna för årstakten sträckte sig mellan -0,2
till +0,4 procent med en median på +0,2 procent.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.