Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Sverige: KPI oförändrad i årstakt i januari (SIX +0,2 %)(Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) De svenska konsumentpriserna (KPI) sjönk med 0,8
procent i januari jämfört med månaden innan, enligt statistik
från SCB. Inflationstakten (KPI) på årsbasis var oförändrad,
vilket kan jämföras med -0,1 procent under månaden innan.

Analytikernas förväntningar var att månadstakten skulle uppgå
till -0,7 procent samt att årstakten skulle vara +0,2 procent,
enligt SIX Market Estimates sammanställning av tio analytikers
estimat. Förväntningarna för årstakten sträckte sig mellan -0,2
till +0,4 procent med en median på +0,2 procent.

Den underliggande inflationen, mätt som KPIF (inflationen vid
konstanta räntor), var +1,0 procent i årstakt, att jämföra med
+1,0 procent månaden innan. Analytikerna hade räknat med
+1,1 procent.

Till den oförändrade inflationstakten sedan januari 2012
bidrog minskade räntekostnader (-11,6 procent) med 0,6
procentenheter. Sänkta priser på hemelektronik (-11,1 procent)
och teletjänster och utrustning (-4,5 procent) bidrog nedåt med
vardera 0,2 procentenheter.

Samtidigt bidrog höjda priser på livsmedel och alkoholfria
drycker (2,3 procent) uppåt med 0,3 procentenheter. Höjda hyror
(2,5 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Högre priser
på tobaksvaror (8,3 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.
Prisuppgångar på övriga grupperingar bidrog ytterligare till
förändringen i KPI sedan januari 2012.

Månadstakten för KPIF uppgick till -0,7 procent, vilket kan
jämföras med analytikernas förväntningar vid -0,7 procent.

Harmoniserat index för konsumentpriser, HIKP, låg på 0,7
procent i årstakt (+1,1 procent månaden innan).

Tabell Sverige KPI
-------------------------------------------------------------
Månad KPI i årstakt, %
-------------------------------------------------------------
2013
januari 0,0
2012
december -0,1
november -0,1
oktober +0,4
september +0,4
augusti +0,7
juli +0,7
juni +1,0
maj +1,0
april +1,3
mars +1,5
februari +1,9
januari +1,9

2011
december +2,3
november +2,8
oktober +2,9
september +3,2
augusti +3,4
juli +3,3
juni +3,1
maj +3,3
april +3,3
mars +2,9
februari +2,5
januari +2,5

2010
december +2,3
november +1,8
oktober +1,5
september +1,4
augusti +0,9
juli +1,1
juni +0,9
maj +1,2
april +1,0
mars +1,2
februari +1,2
januari +0,6

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.