Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Sverige: Oförändrade inflationsförväntningar - Prospera

(SIX) Prosperas inflationsundersökning, som genomförs på
uppdrag av Riksbanken, indikerar att penningmarknadens
inflationsförväntningar är 1,0 procent på ett års sikt, 1,6
procent på två års sikt och 1,9 procent på fem års sikt.

Vid förra undersökningen, i juli, låg penningmarknadens
förväntningar också på 1,0 procent, 1,6 procent respektive 1,9
procent. Inflationsförväntningarna har därmed uppvisat små
förändringar. Riksbankens mål för inflationen är två procent.

Förväntningarna kring den ekonomiska tillväxten har skruvats
ned något. BNP spås öka med 1,7 procent det kommande året,
vilket kan jämföras med förra mätningens notering vid +1,7
procent. Om två år väntas BNP öka med 2,1 procent (+2,2 procent
i föregående mätning). Om fem år spås en BNP-uppgång på 2,3
procent (+2,4 procent).

Reporäntan spås uppgå till 1,0 procent om tre månader (1,0),
1,1 procent om tolv månader (1,0) och 1,6 procent om två år
(1,6). Om fem år spås reporäntan vara 2,8 procent (2,7).

Euron spås av penningmarknaden kosta 8,57 kronor om tre
månader (8,56 i juli-enkäten), 8,44 kronor om ett år (8,40)
och 8,41 kronor om två år (8,36). I skrivande stund står EUR/SEK
i 8,67.

Vidare spår penningmarknaden en dollarkurs på 6,61 kronor om
tre månader (6,71), 6,81 kronor om ett år (6,79) och 6,99 kronor
om två år (6,91). I skrivande stund står USD/SEK i 6,53.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC