Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Sverige: Öppen arbetslöshet 8,4 % i januari - SCB (Forts)

(Kompletterad med ytterligare detaljer)

(SIX) Den öppna arbetslösheten i Sverige uppgick enligt SCB:s
undersökning till 8,4 procent i januari.

Analytiker hade enligt SIX Market Estimates sammanställning
väntat sig en nivå på 8,3 procent under månaden. Spannet i
förväntningarna var 8,0-8,7 procent med ett medianvärde på 8,5
procent.

SCB meddelade sent under förra veckan att man uppdaterat sina
tidsserier för arbetskraftsundersökningarna under perioden
2010-2012 med anledning av en förbättrad beräkningsmetod.
Förändringen innebär att arbetslöshetstalet har ökat med cirka
0,3 procentenheter och det är oklart huruvida alla analytiker
hade uppmärksammat revideringen inför enkäten.

I december uppgick arbetslösheten till 7,6 procent (reviderat
från 7,4 procent).

Antalet sysselsatta var 4.578.000 i januari, vilket motsvarar
en ökning med 58.000 personer jämfört med motsvarande månad i
fjol.

Antalet arbetslösa uppgick till 421.000 personer.

"Jämfört med samma period föregående år är det ingen
statistiskt säkerställd skillnad i varken antal eller andel",
skriver SCB.

Enligt säsongsrensad statistik var 4.674.000 personer i
åldern 15-74 år sysselsatta i januari, vilket kan jämföras med
4.680.000 personer för motsvarande månad i fjol.

Säsongsrensat var arbetslöshetsnivån 8,0 procent, vilket kan
jämföras med 8,0 procent i januari i fjol.

Säsongrensade data visar att sysselsättningsgraden var 65,5
procent, att jämföra med 65,6 procent i januari i fjol.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) mäter arbetslösheten
genom en urvalsundersökning där cirka 20.000 personer deltar
varje månad.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.