Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-09-18

Sverige: Sammanfattning statistik

Datum Händelse Period Prognos Utfall
--------------------------------------------------------------
Arbetslöshet (SCB), %
13/9 aug 6,8 7,2
23/8 jul 7,2 7,0
26/7 jun 8,9 8,8
19/6 maj 7,8 8,1

Arbetslöshet (AF), %
12/9 aug 4,8
17/8 jul 4,6
6/7 jun 4,4
15/6 maj 4,0 4,0

BNP, y/y kalenderjust, %
14/9 Q2 reviderad 1,9 1,3
30/7 Q2 preliminär 0,7 2,3
14/9 2012 Q1 reviderad 1,3
14/9 Q4 reviderad 1,1
30/5 Q3 reviderad 4,1
30/5 Q2 reviderad 5,0
30/5 2011 Q1 reviderad 5,8

KI-barometer konsumentförtroende, CCI
29/8 aug 5,5 5,4
26/7 jul 2,4 5,6
20/6 jun 3,3 3,1

KI-barometer tillverkning, MCI
29/8 aug -3,5 -9
26/7 jul -5,7 -2
20/6 jun -2,2 -4

KI Barometerindikator
29/8 aug 95,8 97,1
29/8 jul reviderad 95,4
26/7 jul 97,4 96,1
20/6 jun 99,6 98,7

Inflationsförväntningar 12 mån
29/8 aug 2,1
26/7 jul 2,2
20/6 jun 2,4

Detaljhandel, fast pris, kalenderjust, %
27/8 jul 1,6 2,4
27/7 jun 1,8 0,9
28/6 maj 4,0 4,6

Handelsnetto, Mdkr
28/8 jul 3,7
28/8 jun reviderat 8,2
28/8 maj reviderat 10,2
26/7 jun 9,3

Industriproduktion, y/y, %
10/9 juli -2,7 -0,4
10/9 juni reviderat 1,2
14/8 juni -1,4 1,1
14/8 maj reviderat -2,4
10/7 maj -5,4 -2,3
10/7 april reviderat -6,4
11/6 april -6,2
11/6 mars reviderat -6,9
10/5 mars -6,5

Industriorder, y/y, %
10/9 juli -5,4
10/9 juni reviderat -0,9
14/8 juni -1,9
14/8 maj reviderat -3,5
10/7 maj -3,3
10/7 april oreviderat -9,0
11/6 april -9,0
11/6 mars reviderat -6,8
10/5 mars -6,4

Inköpschefsindex
3/9 aug 49,8 45,1
1/8 jul 47,6 50,6
2/7 jun 48,2 48,4
1/6 maj 49,7 49,0

Inköpschefsindex tjänstesektor
5/9 aug 50,8
3/8 jul 54,8
4/7 jun 47,4
8/6 maj 47,7

Konsumentpriser - KPI, y/y %
13/9 aug 0,9 0,7
14/8 jul 0,7 0,7
12/7 jun 1,0 1,0
12/6 maj 1,0 1,0
10/5 apr 1,4 1,3

Konsumentpriser - KPIF, y/y, %
13/9 aug 1,1 0,9
14/8 jul 0,8 0,8
12/7 jun 1,0 0,9
12/6 maj 0,9 0,9
10/5 apr 1,1 1,0

Penningmängdtillväxt M3, %
27/8 jul 6,5
26/7 jun 7,9
29/6 maj 9,0

Producentpriser, y/y, %
27/8 jul -0,5 -1,1
26/7 jun 0,3 0,4
26/6 maj 0,7 0,3

Reporänta, %
6/9 1,50 1,25
4/7 1,50 1,50
18/4 1,50 1,50
16/2 1,50 1,50
20/12 1,75 1,75
27/10 2,00 2,00
2/9 2,00 2,00
5/7 2,00 2,00
20/4 1,75 1,75
15/2 1,50 1,50
15/12 1,25 1,25
26/10 1,00 1,00
2/9 0,75 0,75
1/7 0,50 0,50
20/4 0,25 0,25

Småhuspriser, årstakt senaste tremåndersperiod, %
13/9 jul -2
9/8 jun -3
12/7 maj -3
9/5 apr -4

Tjänsteproduktion, y/y %
7/9 jul 0,8
6/8 jun 1,1
5/7 maj 1,9

Utlåning till hushåll (MFI), %
27/8 jul 4,4
26/7 jun 4,5
29/6 maj 4,6

Prognoserna har samlats in av SIX Market Estimates bland
analytiker vid svenska och utländska banker och
fondkommissionärer.

Arvid Raa
arvid.raa@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.