Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Sverige: Sammanfattning statistik

Datum Händelse Period Prognos Utfall
--------------------------------------------------------------
Arbetslöshet (SCB), %
25/7 jun 9,2 9,1
19/6 maj 8,8 8,2
21/5 apr 8,7 8,7
23/4 mar 8,5 8,8

Arbetslöshet (AF), %
9/8 jul 4,7
10/7 jun 4,4 4,4
14/6 maj 4,1 4,0
15/5 apr 4,4 4,3
11/4 mar 4,5 4,5

BNP, y/y kalenderjust, %
30/7 Q2 preliminär 1,0 0,6
29/5 Q1 preliminär 1,4 1,7
1/3 Q4 preliminär 1,0 1,4
1/3 Q2 reviderad 1,5
1/3 Q1 reviderad 1,1
29/11 Q3 preliminär 0,6 0,7
14/9 Q2 reviderad 1,9 1,3
30/7 Q2 preliminär 0,7 2,3
29/11 Q1 reviderad 1,2
14/9 2012 Q1 reviderad 1,3
14/9 Q4 reviderad 1,1
30/5 Q3 reviderad 4,1
30/5 Q2 reviderad 5,0
30/5 2011 Q1 reviderad 5,8

KI-barometer konsumentförtroende, CCI
25/7 jul 99,6* 100,3
25/7 jun 98,2

KI-barometer tillverkning, MCI
25/7 jul 96,1* 93,8
25/7 jun reviderad 94,3

KI Barometerindikator
25/7 jul 95,7 95,4
25/7 jun reviderat 94,6
19/6 jun 93,7 94,5
19/6 maj reviderat 91,8
24/5 maj 94,8 91,9
24/5 apr reviderat 93,8
26/4 apr 96,1 94,1

Inflationsförväntningar 12 mån
25/7 jul 1,5
19/6 jun 1,4
24/5 maj 1,1
26/4 apr 1,5

Detaljhandel, fast pris, kalenderjust, y/y, %
29/7 jun 2,2 3,6
28/6 maj 2,5 3,1
28/6 apr reviderad 1,6
27/5 apr 3,0 2,0
29/4 mar 1,9 1,9

Handelsnetto, Mdkr
26/7 jun 4,0
26/7 maj reviderad 5,0
26/7 apr reviderad 9,3
27/6 maj 5,7
27/6 apr reviderad 9,4
27/6 mar reviderad 7,2
28/5 apr 8,8

Industriproduktion, y/y, %
14/8 jun -6,2
8/7 maj -3,0 -7,3
10/6 apr 0,5 -0,8
10/6 mar reviderat -0,1
7/5 mar -0,7 +0,0
7/5 feb -1,1
10/4 feb -2,1 -0,9

Industriorder, y/y, %
8/7 maj -6,1
10/6 apr +1,7
10/6 mar reviderad +11,1
7/5 mar +11,2
7/5 feb reviderad +1,7
10/4 feb +2,1

Inköpschefsindex
1/8 jul 53,6 51,3
1/7 jun 52,0 53,5
3/6 maj 50,4 51,9
2/5 apr 51,5 49,6
2/4 mar 51,1 52,1

Inköpschefsindex tjänstesektor
5/8 jul 56,6
5/8 jun rev 44,9
3/7 jun 44,8
5/6 maj 47,7

Konsumentpriser - KPI, y/y %
13/7 jul 0,0
11/7 jun -0,1 -0,1
11/6 maj -0,3 -0,2
14/5 apr -0,2 -0,5

Konsumentpriser - KPIF, y/y, %
13/7 jul 1,0
11/7 jun 0,8 0,9
11/6 maj 0,7 0,7
14/5 apr 0,8 0,5

Penningmängdtillväxt M3, %
25/7 jun 5,7
1/7 maj 4,1
29/5 apr 2,5
26/4 mar 1,9

Producentpriser, y/y, %
25/7 jun -4,7
25/6 maj -4,9
28/5 apr -4,0 -5,3
25/4 mar -4,4

Reporänta, %
3/7 1,00 1,00
17/4 1,00 1,00
13/2 1,00 1,00
18/12 1,00 1,00
25/10 1,25 1,25
6/9 1,50 1,25
4/7 1,50 1,50
18/4 1,50 1,50
16/2 1,50 1,50
20/12 1,75 1,75
27/10 2,00 2,00
2/9 2,00 2,00
5/7 2,00 2,00

Småhuspriser, årstakt senaste tremåndersperiod, %
8/8 jul 3
11/7 jun 3
13/6 maj 4

Tjänsteproduktion, y/y %
5/8 jun -0,2
5/7 maj 0,6
4/6 apr -0,7

Utlåning till hushåll (MFI), %
25/7 jun 4,7
1/7 maj 4,7
29/5 apr 4,6
26/4 mar 4,6

Prognoserna har samlats in av SIX Market Estimates bland
analytiker vid svenska och utländska banker och
fondkommissionärer.

* Konjunkturinstitutet gick i juni över till ny beräkningsmetod
för att beräkna konfidensindikatorerna

Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
SIX News

Författare TIC