Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-20

Sverige: Stigande inflationsförväntningar - Prospera (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Prosperas inflationsundersökning, som genomförs på
uppdrag av Riksbanken, indikerar att arbetsmarknadens parters
inflationsförväntningar är 1,1 procent på ett års sikt, 1,7
procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt.

Vid förra undersökningen, i januari, låg penningmarknadens
förväntningar på 1,0 procent, 1,6 procent respektive 2,0
procent. Inflationsförväntningarna har således stigit.
Riksbankens mål för inflationen är två procent.

BNP spås öka med 1,5 procent det kommande året, vilket kan
jämföras med förra mätningens notering vid +1,4 procent.

Om två år väntas BNP öka med 2,1 procent (+2,1 procent i
föregående mätning). Om fem år spås en BNP-uppgång på 2,3
procent (+2,3 procent).

Reporäntan spås uppgå till 0,8 procent om tre månader (0,8),
0,9 procent om tolv månader (0,8) och 1,5 procent om två år
(1,4). Om fem år spås reporäntan vara 2,7 procent (2,7).

Euron spås av penningmarknaden kosta 8,52 kronor om tre
månader (8,55 i januari-enkäten), 8,43 kronor om ett år (8,43)
och 8,43 kronor om två år (8,39). I skrivande stund står EUR/SEK
i 8,46.

Vidare spår penningmarknaden en dollarkurs på 6,39 kronor om
tre månader (6,54), 6,58 kronor om ett år (6,69) och 6,75 kronor
om två år (6,88). I skrivande stund står USD/SEK i 6,30.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.