Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-03

Sveriges Riksbank: Reporäntan sänks med en halv procentenhet till 0,25 procent

Konjunkturen fortsätter att stärkas i svensk ekonomi. Men inflationen
har blivit lägre än väntat och inflationstrycket bedöms vara tydligt
lägre jämfört med bedömningen i april. Riksbankens direktion anser
att det krävs en ännu lägre ränta för att inflationen ska stiga mot
målet på 2 procent. Reporäntan sänks nu med 0,5 procentenheter till
0,25 procent samtidigt som räntebanan revideras ner påtagligt. Först
i slutet av 2015 väntas reporäntan höjas.

Konjunkturen fortsätter att stärkas

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden förväntas successivt
förbättras. Utsikterna för Storbritannien och USA är goda och
återhämtningen i euroområdet väntas fortsätta, om än i långsam takt.
Samtidigt är det globala inflationstrycket lågt och prognosen för
styrräntorna i omvärlden har reviderats ner.

I Sverige fortsätter konjunkturen att stärkas framför allt driven av
en stark hushållssektor och ökande bostadsinvesteringar. När
efterfrågan i omvärlden tar fart ökar även tillväxten i de mer
exportberoende delarna av näringslivet. En starkare konjunktur leder
till stigande efterfrågan på arbetskraft och arbetsmarknadsläget
väntas gradvis bli bättre.

Lägre inflationstryck - mycket låg ränta för att inflationen ska stiga
mot målet

Samtidigt som konjunkturen stärks är inflationen låg och utfallen har
blivit lägre än förväntat. Nedgången i inflationen har varit bred och
det underliggande inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre jämfört
med bedömningen i april. Räntan och räntebanan behöver därför vara
ännu lägre för att inflationen ska stiga mot målet. Ytterligare en
faktor som väger in är att prognosen för internationella styrräntor
är nedreviderad.

Den låga räntan bidrar till högre efterfrågan i hela ekonomin, vilket
leder till att inflationen stiger. Dessutom motverkas de lägre
internationella styrräntornas effekter på växelkursen och
inflationen.

Förutom att leda till högre inflation kan den expansiva
penningpolitiken också bidra till att inflationsförväntningarna
förblir förankrade runt 2 procent genom att sända en tydlig signal
att penningpolitiken kommer att se till att inflationen närmar sig
inflationsmålet inom en rimligt snar framtid. KPIF-inflationen bedöms
nå 2 procent i början av 2016.

Först i slutet av 2015 bedöms det vara lämpligt att börja höja
reporäntan. I slutet av 2017 väntas reporäntan uppgå till drygt 2
procent. I ett historiskt perspektiv är detta en låg ränta i ett läge
då konjunkturen bedöms vara balanserad och KPIF-inflationen är nära 2
procent. Liknande förhållanden gäller även för många andra
centralbanker.

Lågt ränteläge ökar riskerna med hushållens skuldsättning - åtgärder
brådskar

Det låga ränteläget bidrar redan till att hushållens skulder som andel
av deras inkomster ökar relativt snabbt. Med en ännu lägre ränta
förstärks denna utveckling, vilket ökar riskerna för att ekonomin
utvecklas på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart.

Med en låg ränta länge brådskar det för andra politikområden att
hantera riskerna med hushållens skuldsättning och utvecklingen på
bostadsmarknaden. För att minska riskerna räcker det inte enbart med
åtgärder som stärker motståndskraften i banksystemet utan det krävs
även åtgärder som riktas direkt mot hushållens efterfrågan på
krediter. Utan ytterligare åtgärder ökar risken för att
samhällsekonomin utvecklas på ett sätt som inte är långsiktig
hållbart, vilket också kan försvåra förutsättningarna för
penningpolitiken längre fram.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

+-----------------------+----+----------+---------+---------+
| |2013|2014 |2015 |2016 |
+-----------------------+----+----------+---------+---------+
|KPI |0,0 |-0,1 (0,2)|1,3 (2,2)|3,0 (3,2)|
+-----------------------+----+----------+---------+---------+
|KPIF |0,9 |0,6 (0,7) |1,6 (1,7)|2,0 (2,0)|
+-----------------------+----+----------+---------+---------+
|BNP |1,6 |2,2 (2,7) |3,3 (3,2)|3,1 (2,8)|
+-----------------------+----+----------+---------+---------+
|Arbetslöshet, 15-74 år,|8,0 |8,0 (7,9) |7,3 (7,3)|6,7 (6,7)|
|procent | | | | |
+-----------------------+----+----------+---------+---------+
|Reporänta, procent |1,0 |0,5 (0,7) |0,3 (1,1)|1,3 (2,3)|
+-----------------------+----+----------+---------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i april 2014
inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken
Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
| |2014 kv 2|2014 kv 3 |2014 kv 4 |2015 kv 3 |2016 kv 3 |2017 kv 3|
+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|Reporänta|0,75 |0,29 (0,66)|0,22 (0,65)|0,25 (1,20)|1,45 (2,40)|2,35 |
+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i april 2014
inom parentes.

Källa: Riksbanken
Riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af
Jochnick reserverade sig mot beslutet att sänka reporäntan till 0,25
procent och mot reporäntebanan. De förordade en sänkning av
reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,5 procent och en räntebana
där reporäntan ligger kvar på 0,5 procent till 2016, för att därefter
långsamt höjas. Då uppnås också inflationsmålet samtidigt som man i
viss mån beaktar riskerna med hushållens skuldsättning.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras
den 16 juli. Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med
den 9 juli. Räntorna i Riksbankens stående faciliteter sänks
samtidigt till -0,5 procent för inlåningsräntan och 1,0 procent för
utlåningsräntan. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves
och Marianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls
idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa
presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på
Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns
tillgänglig i efterhand.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/reporantan-sanks-med-en-ha...
http://mb.cision.com/Public/1460/9611933/80b6edc906e1e249.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/9611933/9f53246cd93f3831.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/9611933/891e145813bcc95b.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.