Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-27

Svolder har förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB

Svolder AB (publ) har per den 27 juli 2021 förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 2 472 916 B-aktier. Detta motsvarar 7,6 procent av aktiekapitalet och 6,5 procent av rösterna i Wästbygg Gruppen AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Frågor kan ställas till:


Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Om Svolder


Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

Bifogade filer


Svolder har förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB

Författare MFN