Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-10

Svolders delårsrapport 3 2019/2020

Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2020 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2019 – 31 maj 2020 (9 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -273 (212) MSEK, motsvarande -10,70 (8,30) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 8,4%, till 116,30 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) sjönk 17,9%, till 101,80 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index minskade 0,7%
  • Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,5%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Troax, Nolato, Lime Technologies
- Negativa: New Wave Group, Scandic Hotels Group, Elanders
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Nolato
- Minskat: Scandic Hotels Group, Lime Technologies

Utfall delårsperioden (9 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -18 (17) MSEK, motsvarande -0,70 (0,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 0,8%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) sjönk -5,4%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 5,1%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet var 120 SEK per aktie och aktiekursen 113,00 SEK per den 5 juni 2020

Frågor kan ställas till:


Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Om Svolder


Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

Bifogade filer


Del31920

Författare Svolder AB (publ)