Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-30

Svolders substansvärde 2021-12-30: 295 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2021 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning med 68 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod 37 procent. Den svenska aktiemarknaden som helhet (SIXRX) ökade 39 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 367,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 24 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 442,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 50 procent i förhållande till substansvärdet.)

Frågor kan ställas till:


Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Om Svolder


Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

Bifogade filer


Svolders substansvärde 2021-12-30: 295 SEK per aktie

Författare MFN