Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-10

Svolders substansvärde 2022-01-07: 284 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 11 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 337,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 575,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 103 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under kalenderåret 2021 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 68 procent. CSRX och SIXRX steg under motsvarande period med 37 respektive 39 procent.

Frågor kan ställas till:


Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Om Svolder


Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

Bifogade filer


Svolders substansvärde 2022-01-07: 284 SEK per aktie

Författare MFN