Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-29

SWECO: Sweco etablerar Twinfinity AB

Från den 1 oktober 2022 kommer Sweco att driva Twinfinity som ett helägt dotterbolag till Sweco AB. Syftet är att kunna accelerera utvecklingen och försäljningen av produkten Twinfinity, Swecos BIM-plattform som kopplar samman en digital 3D-modell av en byggnad med affärs-, drift- och klimatdata. 

Twinfinity kan visualisera hur en byggnad är konstruerad, fungerar och mår. Det ger i sin tur förutsättningar att med stöd av fakta minimera byggnadens klimatpåverkan, sänka förvaltningskostnaderna och skapa nya värden för fastighetsägare, hyresgäster och boende. Twinfinity är resultatet av ett nära samarbete med ett antal fastighetskunder i Sverige med ett tydligt behov och efterfrågan på produkten.

"De stora megatrenderna hållbarhet och digitalisering driver efterfrågan på Swecos tjänster. Grunden i vår strategi är att ligga nära kunderna och förstå deras behov nu och i framtiden. Det innebär att digital innovation alltid baseras på kundens behov och utvecklas i kundprojekt. Genom att sätta Twinfinity i ett eget bolag skapar vi de bästa förutsättningarna för vidareutveckling, samt ger bästa möjliga produktstöd till nuvarande och framtida kunder", säger Åsa Bergman vd och koncernchef på Sweco.   

I Twinfinity AB ingår produkten, produktutveckling och produktstöd. Konsulttjänster relaterat till produkten kommer fortsätta att skötas genom Swecos konsulttjänster. Initialt kommer Twinfinity AB att ha ett 15-tal anställda och Björn Skoogh som idag är regionchef på Sweco i Göteborg blir vd. 

"Jag ser verkligen fram emot att få påbörja nästa steg i Twinfinitys spännande utvecklingsresa. Vi har ambitiösa tillväxtplaner vad gäller produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Vi vet att det är en produkt som är attraktiv och efterfrågad av många kunder", säger Björn Skoogh, tillträdande vd i Twinfinity AB.

Läs mer om Twinfinity här (https://www.sweco.se/vart-erbjudande/digitala-losningar/digitala-tvillingar/twinfinity/).

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Strömmar, presschef Sweco Sverige, 010-484 50 20, cecilia.strommar@sweco.se

Johnny Nylund, presschef Sweco Group, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Författare Cision