Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

SWECO: VINSTEN SLOG ANALYTIKERFÖRVÄNTNINGAR- SAMMANFATTNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Påverkan från coronakrisen har hittills varit
marginell för teknikkonsulten Sweco men bolaget har sett stoppade och
försenade projekt som kommer att få en negativ påverkan på intäkterna
framöver. Resultatet i första kvartalet var bättre än väntat och aktien steg
på fredagsförmiddagens börs.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Bättre vinst än väntat.Sweco redovisar ett ebita-resultat (resultat före
räntekostnader, skatt och förvärvsrelaterade kostnader) på 630 miljoner
kronor för det första kvartalet 2020. Väntat var 598 miljoner enligt Infronts
sammanställning inför rapporten. Ebita-marginalen blev 11,1 procent mot
förväntade 10,5 procent.

Något minskad d ebiteringsgrad . Debiteringsgraden blev 73,6 procent i
kvartalet jämfört med 74,1 procent motsvarande period i fjol.
Nettoomsättningen hamnade på 5.680 miljoner kronor, vilket var mitt i prick
med analytikernas förväntningar. Den organiska tillväxten var cirka 4
procent.

Hittills marginell påverkan av corona .Påverkan från coronakrisen har
hittills varit marginell för Sweco. Den nedgång som bolaget hittills sett
beror framförallt på framskjutna eller inställda projekt. Inom andra
branscher har många bolag även lyft fram risker med att kunder hamnar i
ekonomiskt trångmål och att fakturor inte kan betalas, men det är ännu inget
som Sweco har noterat.

Men c oronaeffekter kan tynga resterande del av året .Sweco har sett ett
antal stoppade och försenade projekt, som kommer att få en negativ påverkan
på intäkterna framöver. Inom branscher inom industrisegmentet samt de privata
bygg- och fastighetssegmenten ser bolaget nu en minskad efterfrågan.

Potentiell uppsida offentliga kunder. Swecos verksamhet följer i stora delar
den makroekonomiska utvecklingen men ligger ett antal månader efter
konjunkturen och det är svårt att säga när och hur mycket påverkan kommer att
bli, uppger vd Åsa Bergman. Med en stor andel av projekten mot offentliga
kunder finns även en potentiell uppsida inom vissa segment. "Vi har sett
tidigare kriser att stimulanspaketet inom infrastruktur skapar en stark
efterfrågan på våra tjänster", säger vd.

Stark finansiell ställning. Sweco lyfter i rapporten fram en stark finansiell
ställning och förmågan att agera på förvärvsmöjligheter. Krisen har dock inte
gjort att strategin för vilka objekt som är intressanta har skiftat mot, till
exempel, att försöka nå en högre andel av verksamheten mot offentliga och mer
stabila intäktskällor. Vd Åsa Bergman har heller inte sett att antalet
förvärvobjekt har ökat på marknaden som en följd av krisen.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News