Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-04

Swedbank: Fler startar företag under coronapandemin - men finns kunskapen?

Trots lågkonjunktur ökar antalet nyregistrerade aktiebolag. Stigande arbetslöshet, inte minst bland unga och utrikes födda, kan göra att många ser företagandet som ett alternativ för att trygga sin försörjning. Även att kravet på aktiekapital halverades till 25 000 kronor vid årsskiftet kan ha bidragit till ökningen. Men det är viktigt att de som startar företag har den kunskap som krävs om företagande. I en undersökning från Swedbank och sparbankerna uppger en tredjedel av företagarna att de inte har det.

Nyregistrerade aktiebolag står för hela uppgången av antalet nystartade företag (+20 procent) under årets tio första månader, medan antalet registrerade enskilda firmor och handelsbolag minskade med 11 respektive 26 procent jämfört med samma period ifjol. Aktiebolagsformen har, enligt Bolagsverkets statistik, blivit allt mer populär. Cirka 80 procent av alla nyregistrerade bolag är nu aktiebolag jämfört med drygt 70 procent förra året. Ungefär vart tredje nystartat företag 2019 startades av utrikes födda, en trend som har förstärkts under 2020 enligt NyföretagarCentrum.

- Orsakerna till att just aktiebolag ökar kan vara flera, bland annat att kapitalkravet halverades vid årsskiftet och att regeringens företagsstöd under coronapandemin till största delen varit utformade för aktiebolag. Det senare kan ha gjort att företagare nu ombildat sina enskilda firmor till aktiebolag, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Jörgen Kennemar menar att det är positivt att nyföretagandet ökar men pekar samtidigt på att det finns risker med ett lägre aktiekapitalkrav.

- Nystartade företag med ett lägre aktiekapital har en mer riskfylld situation från början eftersom de har mindre buffert och därmed blir mer sårbara vid oväntade händelser. Dessutom kan även den som startat ett aktiebolag bli personligt ansvarig för företagets skulder om det blir kapitalbrist i företaget, och med ett lägre aktiekapital blir marginalerna mindre.

Oroande kunskapsbrister om att driva eget företag

En tidigare undersökning¹ som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar även på kunskapsluckor om att driva företag. Tre av tio företagare svarade att de inte har tillräcklig kunskap inom ekonomi, skatter och regelverk för att driva företaget men uppgav samtidigt att de vill lära sig mer om detta samt om juridik och digitalisering.

- Det är viktigt att vara väl förberedd och sätta sig in i vad det innebär att driva företag, även om det kanske känns roligare att fokusera på sin idé. Insikten om bristande kunskap är bra men måste också omsättas i handling, konsekvenserna kan annars bli fler konkurser. Det finns hjälp att få från flera håll, bland annat hos Almi och banken, men även Skatteverket har kurser för företagare, avslutar Jörgen Kennemar.

 

Tips till dig som vill starta företag

 

Hitta din affärsidé. Diskutera och analysera affärsidén Många är oroliga för att dela med sig av den eftersom någon annan kanske genomför den. Men den risken måste vägas mot den värdefulla input som kan komma från personer i det egna nätverket.

  • Gör en affärsplan. Generellt är det en bra idé för blivande företagare att ha diskuterat igenom sina affärsplaner med personer som de har förtroende för.
  • Välj företagsform. Vanligast är enskild firma eller aktiebolag, läs på och välj det som passar ditt företagande bäst. Väg också in vad de olika formerna innebär för dig som företagare och din privata ekonomi.
  • Använd den hjälp som finns. Nyföretagarcentrum och Almi erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som funderar på att starta företag. Man kan även prata med sin bank. Verksamt.se har information om de praktiska steg som behöver tas för att starta företag.
  • Gör en budget. Hur mycket behöver du sälja för att kunna ta ut en skälig lön? Ta även hänsyn till skatter och andra kostnader.
  • Se över dina trygghetslösningar som företagare. Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för den egna ekonomiska tryggheten. Det gäller bland annat försäkringar, sparande till expansion och ersättning vid sjukdom. Tänk också att gå med i en a-kassa.

 

¹Undersökning genomfördes av Kantar Sifo i augusti-september 2019, 1 000 företagare med upp till 49 anställda deltog.
 

För mer information:                                       

Jörgen Kennemar, seniorekonom och analytiker, Swedbank, +46 70 643 83 29

Mattias Elander Forsgren, presskommunikatör Swedbank, +46 73 843 32 66
 

www.swedbank.se/foretagande

www.swedbank.se/framtid

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.