Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Swedbank: Höjda riktåldrar i pensionssystemet ger tusenlappar mer i pension

22 maj 2020

Förra året fattade riksdagen beslut om att införa riktåldrar i
pensionssystemet. Det innebär att pensionsåldern höjs utifrån
förväntad genomsnittlig livslängd för varje årskull. En
undersköterska eller grundskollärare som idag är i 55-årsåldern
kommer behöva arbeta till 68 år och får till följd av det ökning av
sin pension med omkring 4 000 kronor per månad före skatt. För de som
är yngre blir ökningen ännu större. Det visar en ny analys av
Swedbank och sparbankerna.

Införandet av riktåldrar innebär att den ålder då man tidigast kan ta
ut allmän pension kopplas till förväntad medellivslängd. Riksdagen
har ännu inte fattat beslut om exakta nivåer, men enligt tidigare
förslag från Pensionsmyndigheten kommer riktåldern för pension bli 67
år för en person som idag är 60 år, medan den som är född 1983 eller
senare får en riktålder på 70 år eller högre.

- Införandet av riktåldrar innebär att pensionsåldern anpassas utifrån
när man är född. Ju yngre man är, desto högre blir den förväntade
pensionsåldern. Anledningen till det är att medellivslängden ökar och
att pensionerna till följd av det blir lägre. För att säkra rimliga
pensionsnivåer över tid behöver vi som kommer leva längre än tidigare
generationer helt enkelt jobba fler år, säger Madelén Falkenhäll,
ekonom på Swedbank.

Högre pensionsålder innebär högre pension
Fler år i arbete innebär att mer hinner sättas av till pensionen,
pensionskapitalet hinner ge avkastning några år till och
utbetalningarna fördelas på färre antal år. Effekten blir högre
pensioner.

- De nya riktåldrarna för pension kommer innebära högre pensioner
överlag. För en grundskollärare som idag är 45 år, och med den nya
riktåldern arbetar fyra år längre, kommer pensionen bli 5 500 kronor
högre per månad före skatt. I stället för en pension på 58 procent av
slutlönen kommer den bli 73 procent, säger Madelén Falkenhäll.

För en undersköterska som idag är i 45-årsåldern blir pensionen 4 700
kronor högre per månad före skatt, en ökning från 64 procent till 80
procent av slutlönen.

Även för de som är närmre pension blir det stor skillnad. För en
grundskollärare och en undersköterska som idag är i 55-årsåldern ökar
pensionerna med 4 100 respektive 3 700 kronor per månad före skatt om
de följer de nya riktåldrarna och går i pension vid 68 i stället för
65 års ålder.

En tredjedel av svenskarna är inställda på att jobba längre
Omkring en tredjedel av svenskarna verkar redan ha ställt in sig på
att jobba längre än till 65 år, enligt en undersökning från Swedbank
och sparbankerna.[1] Av de i åldern 18-34 år är andelen 38 procent,
19 procent uppger att de kommer gå i pension först efter 68 år.

Hälften av de över 55 år upplever dock att det finns saker som hindrar
dem att jobba längre än till 65 år. Var fjärde uppger att de inte
skulle orka fysiskt, lika stor andel upplever att de inte skulle orka
mentalt. [2]

- Det positiva med de nya riktåldrarna är att de flesta kommer att få
högre pension. Det är också rimligt att vi jobbar längre i takt med
att vi lever och håller oss friskare längre. Men högre pensionsålder
ställer också krav på arbetsmarknaden och på arbetsgivarna. Inte alla
kommer exempelvis att orka arbeta längre av fysiska skäl.
Förutsättningarna för att arbeta kvar på samma arbetsplats eller att
byta jobb för att orka arbeta fler år behöver bli bättre om det ska
fungera som det är tänkt, säger Madelén Falkenhäll.

Fakta - olika åldrar inom pensionssystemet
Lägsta ålder att ta ut allmän pension höjdes vid årsskiftet från 61
till 62 år. Grundskyddet, det vill säga garantipension och
bostadstillägg, kan man däremot ta ut först från 65 år. Det är också
därför som 65 år är den mer vedertagna pensionsåldern.

Införandet av riktåldrar innebär att den ålder då man tidigast kan ta
ut allmän pension, eller få garantipension och bostadstillägg,
kopplas till förväntad medellivslängd beroende på vilket år du är
född.

Enligt förslag kommer åldern för när man kan få grundskydd höjas från
65 till 66 år 2023. Riktålder kommer sedan användas från 2026,
sannolikt blir det man förknippar med pensionsålder då 67 år.

Den ålder man tidigast får börja ta ut allmän pension kommer ändras
till att gälla tre år före riktåldern, dvs om man idag kan börja ta
ut allmän pension vid 62 års ålder kommer man från 2026 unna göra det
tidigast vid 64 års ålder.

Kontakt:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi

www.swedbank.se/framtid
[1] Från Swedbanks Pensionsundersökning i januari 2020, 3 094 personer
deltog i undersökningen. Undersökningen gjordes av Sifo på uppdrag av
Swedbank.

[2] Från Swedbanks undersökning 55+ från november 2019. 1 501 personer
mellan 55 och 65 år deltog i undersökningen. Undersökningen gjordes
av Sifo på uppdrag av Swedbank.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de
många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna
har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder.
Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan
länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den
ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000
företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96
kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga
Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och
www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/hojda-riktaldrar-i-pensionssysteme...
https://mb.cision.com/Main/67/3117785/1251966.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.