Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-03

Swedbank: PMI-tjänster oförändrad i maj på 68,2: stabilisering på hög nivå

· Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI-tjänster) noterades i maj till 68,2. Det är långt över det historiska snittet och visar på en fortsatt stark tjänstekonjunktur. Kostnadsökningar och stigande leveranstider har inte hindrat tjänstesektorn från att expandera även om nedåtriskerna har ökat nu när hushållens konsumtionsutrymme begränsas på grund av den höga inflationen samtidigt som fastighetsmarknaden står inför ökade utmaningar i och med ett högre framtida ränteläge, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

  • Delindex för sysselsättning steg mellan april och maj medan övriga delindex i PMI-tjänster backade. Samtliga delindex är över 60-nivån och antyder om en robust tjänstekonjunktur. Återigen är det delindex för leveranstider som uppvisar den högsta indexnivån och antyder om ett högt efterfrågetryck men kan också kopplas till leveransstörningar och ökad brist på arbetskraft.
  • Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk för andra månaden i rad till 87,1 från toppnivån i mars (91,4). Utfallet bekräftar att pristrycket i tjänstesektorn är utbrett och har snarare tilltagit under de senaste månaderna jämfört med inledningen av 2022.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg marginellt i maj till 64,6 från 64,5 i april. Det visar på en hög aktivitetsnivå i näringslivet men tudelningen har ökat när tillväxten drivs allt mer av tjänstesektorn medan industrin tappar fart, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 7-29 maj.
Nästa publicering av Inköpschefsindex - tjänster och PMI-Composite: tisdagen den 5 juli 2022

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.se
Ralf Bagner, pressansvarig Swedbank, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se

Författare Cision