Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-26

Swedbank Robur investerar i ny grön obligation från EUROFIMA

EUROFIMA:s första gröna obligation riktad mot den svenska marknaden genererade ett stort intresse från investerare med fokus på hållbara investeringar. Swedbank Robur går in som en av ankarinvesterarna med 500MSEK. Obligationen ska stötta moderniseringen av järnvägssektorn i Europa, i syfte att bidra till att viktiga klimatmål som Parisavtalet och europeiska tillväxtstrategier uppnås.

Publika och godstransporter har varit en viktig förutsättning i utvecklingen av samhället.
I det globala arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader (Parisavtalet) är moderniseringen av Europas järnvägar en central del. Det är också helt i linje med tillväxtstrategin The European Green Deal, där målet är att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten år 2050.

-Vi är mycket glada över att investera i EUROFIMA:s första gröna obligation riktad mot den svenska marknaden, med fokus på att modernisera järnvägssektorn i Europa. Investeringen går hand i hand med Swedbank Roburs klimatstrategi, där vi har fastställt vår ambition att arbeta aktivt för att göra att vårt förvaltade fondkapital ska vara i linje med Parisavtalet till år 2025 och koldioxidneutralt till år 2040, säger Thomas Bäck, Portfolio manager, Swedbank Robur.

Europas järnvägar transporterar dagligen både stora andelar gods, varor och tusentals människor till en ofta lägre utsläppsdel av Co2 jämfört med andra alternativ som exempelvis flyg och bensindrivna fordon. Att modernisera och säkerställa en väl fungerande järnväg i Europa är därför ett angeläget delmål i det globala arbetet kring klimatmålen och samhällets hållbara utveckling.

Totalt uppgår obligationen till 1,5 miljarder SEK och har en löptid på 8 år.

Om EUROFIMA
EUROFIMA är en multinationell organisation vars offentliga uppdrag är att stödja utvecklingen av järnvägstransporter i Europa samt järnvägsoperatörerna, som också är dess aktieägare, i att förnya och modernisera järnvägssystemet.

Swedbank Roburs investering i EUROFIMA:s nya gröna obligation kan framförallt kopplas till tre av FNs globala utvecklingsmål:

#9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)
#11 (Hållbara städer och samhälle)
#13 (Bekämpa klimatförändringarna)

Mer information:
Parisavtalet (länk) (https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/)
The European Green Deal (länk) (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en)
Swedbank Robur klimatstrategi (https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE47549323)

Kontakt:
Thomas Bäck, Portfolio manager, Swedbank Robur, tfn. +46 (0)8 585 92 488
Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.