Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-11

Swedbank: Småföretagsbarometern 2019: Optimistiska småföretag upplever en allt svagare konjunktur

11 juni 2019

Konjunkturen hos landets småföretag fortsätter att försvagas. För
andra året i rad faller den samlade konjunkturindikatorn [1] och är
nu på den lägsta nivån sedan 2013. Framtidsoptimismen är trots det
stark och sju av tio företag ser goda möjligheter att expandera. Det
visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank
och Sparbankerna.

För andra året i rad har småföretagskonjunkturen mattats av. Förutom
en svagare utveckling i omvärlden begränsas småföretagens möjligheter
att växa av kapacitetsbrister. Fyra av tio företag har tvingats tacka
nej till order under det senaste året på grund av att de redan har
fullt upp eller att de saknar medarbetare med rätt kompetens.

- Tydligast syns trenden i de minsta företagen och det är också de som
kan vara mest sårbara vid konjunkturförändringar. De har fullt upp
med vardagen och hinner helt enkelt inte med att planera för
framtiden, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Svagare krona sätter press på lönsamheten
Samtidigt brottas allt fler företag med en svagare
lönsamhetsutveckling på grund av en ökad priskonkurrens och en svag
krona. Det gäller i synnerhet småföretag med importverksamhet och de
som verkar inom handeln.

- För exporterande företag kan en svag krona både vara bra och dåligt,
men generellt gynnas svensk export av att svenska produkter relativt
sett blir billigare. För de företag som på något sätt sysslar med
import är det däremot mindre positivt. Valutakursen har dessutom en
relativt sett större negativ påverkan på småföretagen eftersom import
är relativt vanligare bland småföretagen än export, dessutom är
möjligheterna att valutasäkra begränsade, säger Daniel Wiberg,
chefsekonom på Företagarna.

Småföretagen räknar med förbättrad lönsamheten under det kommande året
Småföretagsbarometern andas dock fortfarande optimism. Sju av tio
företag anser att de har goda möjligheter att expandera men det finns
också flera tillväxthinder. Det främsta är svårigheterna för
företagen är att hitta medarbetare med rätt kompetens. Därtill har
digitalisering bidragit till en tuffare konkurrens, särskilt inom
handeln där många företag inte hunnit eller haft förmågan att ställa
om sin verksamhet för att konkurrera med nya aktörer.

- Inför ett sämre konjunkturläge och för att kunna möta den ökade
konkurrensen behöver företagen se över sina inköps- och
försäljningskanaler och förstå hur verksamheten påverkas av den
förändrade spelplan som en allt snabbare teknisk utveckling ger,
avslutar Daniel Wiberg.

För mer information:
Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank, tfn 070 643 83 29
Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna, tfn 072 077 82 33
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn 073 092 11 80
Hannes Mård, presskontakt Företagarna, tfn 070 788 74 55

Om Småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta
konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag på riks-
och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och
deras förväntningar om den närmaste framtiden. Därmed är det
företagarnas egna uppfattningar om konjunkturläget som kommer till
uttryck i redovisade index för konjunkturen. Småföretagsbarometern,
som genomförts sedan 1985, omfattar 4 000 företag inom det privata
näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern produceras en
gång om året i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas
Riksförbund och Swedbank.

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om
till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar
och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar
hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att
få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för
sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal
bildar alltså en konjunkturindikator.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/smaforetagsbarometern-2019--optimi...
https://mb.cision.com/Main/67/2837002/1060266.pdf
https://mb.cision.com/Public/67/2837002/a8c0d0a7e00cd298.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.