Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-02

Swedbank: Sparbanken Öresunds finansiella påverkan på Swedbank

2 juli 2014

Den 16 maj godkände Finansinspektionen Swedbanks förvärv av Sparbanken
Öresund. Med samtliga tillstånd erhållna slutfördes förvärvet den 20
maj och integrationsarbetet påbörjades. De förvärvade delarna av
Sparbanken Öresund konsolideras från och med 21 maj.

Preliminär finansiell påverkan på Swedbanks resultaträkning1 för
perioden 21 maj till 30 juni (mkr).

Totala intäkter 544
varav räntenetto 53
varav provisionsnetto 18
varav övriga intäkter 473
varav badwill 2 461
Totala kostnader 676
varav omstruktureringskostnader 2 591
Skatt 2 -131
Resultat efter skatt -5

1 Exklusive effekterna av Sparbanken Skåne där Swedbank äger 22
procent.

2 Engångseffekter i samband med förvärvet, inklusive positiv
skatteeffekt om 130 mkr.

Integrationskostnaderna, i form av omstruktureringskostnader, är något
högre än vad som tidigare uppskattats. Samtidigt har större
övervärden identifierats i den övertagna verksamheten, vilket
resulterat i en något större badwillpost.

Förvärvets påverkan på Swedbanks volymer och riskexponeringsbelopp per
30 juni (mdkr).

Utlåning till allmänheten 16
Inlåning från allmänheten 12
Riskexponeringsbelopp 15

Sparbanken Öresunds uppskattade resultat för första halvåret 2014 3),
om förvärvet inte ägt rum (mkr).

Totala intäkter 544
varav räntenetto 338
varav provisionsnetto 142
varav övriga intäkter 63
Totala kostnader 418
Skatt 22
Resultat efter skatt 87

3 Faktiskt resultat för årets första 5 månader samt prognos för juni.
De 8 kontor som sålts vidare till Sparbanken Skåne är inkluderade och
utgör cirka 200 mkr av intäkterna, cirka 45 mkr av kostnaderna och
cirka 121 mkr av resultatet efter skatt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank tfn: 0727-40 63
38 eller ir@swedbank.com

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 8 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 306
kontor i Sverige och cirka 180 kontor i de baltiska länderna.
Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31
mars 2014 uppgick balansomslutningen till 1 922 miljarder kronor. Läs
mer på www.swedbank.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/sparbanken-oresunds-finansiella-pav...
http://mb.cision.com/Main/67/9611272/263109.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.