Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Swedbank: Swedbank etablerar särskild enhet för att bekämpa ekonomisk brottslighet och gör förändringar i koncernledn...

25 april 2019

Swedbanks tillförordnade vd och koncernchef, Anders Karlsson, har
utifrån ett initiativ av styrelsen beslutat att etablera en enhet för
att bekämpa ekonomisk brottslighet. Enheten får namnet Anti-Financial
Crime unit (AFC) och kommer att ha resurser och kompetens avseende
bland annat teknik och undersökningar med koppling till ekonomisk
brottslighet.

Organisationsförändringar för att stärka arbetet mot penningtvätt
Den nya enheten AFC kommer att fokusera på arbetet med att förhindra
penningtvätt (AML), åtgärder mot terrorismfinansiering (CTF),
motverkande bedrägerier, cybersäkerhet, informationssäkerhet och
fysisk säkerhet. Enheten kommer att ledas av Anders Ekedahl, som
kommer att ha det övergripande ansvaret för AML-processerna i
koncernen. Utöver enhetens huvudsakliga fokusområde kommer AFC också
att koordinera interna och externa utredningar inom AML-området och
inkluderar även kontakter med myndigheter. Den delen av enhetens
arbete kommer att ledas av nuvarande chefen för Group Compliance,
Cecilia Hernqvist. Anders Karlsson har utsett Ingrid Harbo till
tillförordnad chef för Group Compliance.

- Genom AFC skapar vi en stark enhet fokuserad på olika aspekter av
ekonomisk brottslighet. Enheten kommer att ha det övergripande
ansvaret för bankens processer för att motverka penningtvätt
inklusive ramverk och processer för kundkännedom, riskklassificering,
transaktionsmonitorering och myndighetsrapportering. Vi samlar nu
alla relevanta resurser och kompetenser i banken för att säkerställa
robusta rutiner och vi kommer även fortsatt att investera i området,
säger Anders Karlsson.

Till följd av dessa förändringar har Anders Karlsson utsett Tarmo
Pajumets till tillförordnad chef för Group IT och styrelsen har
utsett Anders Erlandsson till tillförordnad chef för Internrevision.
Anders Ekedahl och Tarmo Pajumets kommer båda att rapportera till vd
och ingå i koncernledningen. Ingrid Harbo rapporterar till vd och är
adjungerad till koncernledningen. Alla förändringar sker med
omedelbar verkan.

Utredningar kopplade till åtgärder mot penningtvätt
Swedbank samarbetar fullt ut med de myndigheter i Sverige, Baltikum
och USA som genomför olika utredningar om Swedbanks historiska
regelefterlevnad inom AML-området. För att ge stöd i arbetet kring
olika utredningar har banken anlitat externa rådgivare, inkluderande
den internationella advokatbyrån Clifford Chance som leder arbetet i
den pågående interna utredningen. I sitt arbete har Clifford Chance
anlitat den internationella konsultfirman FTI för att stötta med
forensisk expertis.

Den interna utredningen kommer bland annat att omfatta en genomgång av
nuvarande och historiska kundrelationer i bankens baltiska
verksamheter, de preliminära slutsatserna i tidigare interna
utredningar, bankens hantering av rekommendationer i tidigare interna
utredningar samt bankens regelefterlevnad och styrning när det gäller
åtgärder mot penningtvätt. Den interna utredningen kommer också att
inkludera det arbete som Forensic Risk Alliance (FRA) genomför,
vilket fokuserar på de personer och företag som är kopplade till den
så kallade 50-listan.

Clifford Chance biträder också banken i kontakterna med amerikanska
myndigheter.

Styrelsen i Swedbank har anlitat externa rådgivare
Med anledning av den senaste tidens rapportering och pågående
utredningar behöver förtroendet för Swedbank och dess
regelefterlevnad återställas. Styrelsen har därför utsett advokat
Biörn Riese att som extern legal rådgivare bistå Swedbanks styrelse i
den fortsatta utredningen och arbetet framåt. Eftersom det redan
pågår flera interna och externa utredningar kommer styrelsen i
nuläget inte att initiera ytterligare utredningar. Styrelsen har
samtidigt gett kommunikationsrådgivaren Kreab i uppdrag att stötta
styrelse och vd i arbetet med att återskapa förtroendet för Swedbank.

Ytterligare information
Se även vd-kommentaren i delårsrapporten.

För mer information:
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tel +46 70 144 89
66

Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel +46 727 40
63 38

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbank-etablerar-sarskild-enhet-...
https://mb.cision.com/Main/67/2796205/1031444.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.