Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-29

Swedbank: Swedbank Robur lanserar Global Impact, en ny fond som investerar enligt FN:s globala hållbarhetsmål

29 maj 2018

Swedbank Robur lanserar Swedbank Robur Global Impact, en aktivt
förvaltad aktiefond som fokuserar på att investera i bolag som bidrar
till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fonden
är unik och en av de första i sitt slag i Sverige.

FN:s globala mål för hållbar utveckling syftar till att avskaffa
extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja
fred och rättvisa. Detta handlar om allt från sjukdomsbekämpning till
att bidra till bättre miljö och att stoppa växthuseffekten. Den nya
fonden Swedbank Robur Global Impact investerar till exempel i bolag
som genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom
på land och i hav, förnybar energi, erbjuder teknologier för
klimatomställning, är verksamma inom hälsa, hållbar matindustri,
hållbara städer och hållbara bostäder.

Bolagen i fonden ska bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s
globala mål. Bidraget ska uppgå till minst 15 procent av bolagets
omsättning och varierar beroende på vilken bransch bolaget tillhör.

-Bolag som bidrar till en bättre värld är framtidens vinnare. I Global
Impact-fonden använder vi en kvantitativ och systematisk process för
att välja ut de företag som har en tydlig koppling till någon eller
några av de globala målen samt har bäst förutsättningar att ge
positiv avkastning, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

En fond som investerar i linje med FN:s globala mål
Global Impact är en aktivt förvaltad temafond som investerar i bolag
över hela världen, inklusive tillväxtmarknader, vars verksamheter
bidrar till en mer hållbar värld. Fonden har en kvantitativ
förvaltningsprocess och portföljen består av ett urval av mellan
80-150 aktier med egenskaper som förväntas bidra positivt till
portföljens långsiktiga avkastning. Exempel på egenskaper som
premieras är låg värdering och stark vinsttillväxt. Årlig
förvaltningsavgift är 0,7 procent. Fonden förvaltas av David Stenlund
och Johan Eriksson tillsammans med Swedbank Roburs kvantitativa team,
i nära samarbete med teamet för hållbarhetsanalys.

Lösningar på globala utmaningar skapar finansiellt värde
För att nå de globala målen kommer det uppskattningsvis behövas årliga
investeringar på uppemot 7 000 miljarder dollar, vilket är cirka 10
procent av den totala globala ekonomin och 600 gånger Sveriges
statsbudget.

-Bolag vars verksamhet bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål är inte
enbart en del av lösningen på de globala utmaningarna, de har också
potential att skapa långsiktigt värde. Hållbarhet och avkastning går
hand i hand, säger Liza Jonson.

För mer information:
Liza Jonson, vd Swedbank Robur, 070-889 22 89
Josefine Uppling, presschef, Swedbank: 076-114 54 21

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De
pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank
Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på
swedbankrobur.se

[image]

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra
hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80
fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och
förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner
i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är
den näst största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet
uppgår till ca 1 300 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i
fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören
när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbank-robur-lanserar-global-impa...
http://mb.cision.com/Main/67/2533480/849852.pdf

Författare Cision