Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-09

Swedbank: Swedbank skapar ny organisation för tydligare styrning

9 december 2019

Swedbank gör en genomgripande organisationsförändring för att skapa
rakare och tydligare beslutsvägar och underlätta förverkligandet av
bankens strategi. Antalet medlemmar i koncernledningen minskas från
17 till 14.

- Idag presenterar jag en ny ledning för att utveckla Swedbank och
stärka förtroendet. Som ett led i detta lämnar också ett antal
personer banken. Jag startar även en utvärdering av kulturen i
Swedbank, säger Swedbanks vd Jens Henriksson.

Det är framförallt följande områden som berörs i
organisationsförändringen.

Accelerera utvecklingen mot ett ännu mer digitalt företag
Vår förmåga att tillämpa nya teknologier är avgörande för att möta
kundernas förväntningar på digitala möten och tjänster. Group IT och
Digital Banking slås därför samman för att samla kompetens inom
digital tjänsteutveckling, kundupplevelse och infrastruktur. Den nya
enheten kommer att heta Digital Banking & IT.

Mer attraktiva kunderbjudanden
Stora delar av Customer Value Management flyttas närmare den dagliga
bankverksamheten och blir en del av affärsområdet Svensk
bankverksamhet, och kommer därifrån att fortsätta att stödja hela
koncernen med bland annat kunddataanalys som underlag för utformning
av kunderbjudanden.

Funktionerna för cash management, Swedbank Pay och
betalningsinfrastruktur integreras inom affärsområdet Stora Företag &
Institutioner för att ytterligare stärka Swedbanks konkurrenskraft
inom två viktiga tillväxtområden i hela företagsaffären.

Produktansvar med helhetsperspektiv
För att stärka bankens förmåga att ge kunder råd utifrån ett
helhetsperspektiv när det gäller såväl

spar-, försäkrings- och låneprodukter skapas den nya enheten Group
Financial Products & Advice. Genom att samla ansvaret för bankens
finansiella produkter för privatpersoner blir det enklare att utforma
skräddarsydda erbjudanden som utgår från en helhetssyn på kundens
behov.

- Genom att flytta funktioner närmare kunderna och lägga grunden för
enklare och snabbare beslut stärks vår förmåga att gå framåt i linje
med bankens strategi. Vi ska underlätta vardagen för våra kunder och
utveckla ännu bättre banktjänster, säger Swedbanks vd Jens
Henriksson.

Ny enhet för att hantera utredningar
Enheten Anti Financial Crime, som bildades i april för att förstärka
bankens arbete mot ekonomisk brottslighet i olika former, fortsätter
att ansvara för genomförandet av bankens framåtsyftande
132-punktsprogram och andra insatser för att stärka förmågan att
motverka penningtvätt.

Ansvaret för den pågående interna utredningen och olika externa
utredningar avseende historiska brister i arbetet mot penningtvätt
flyttas till den nya enheten Special Task Force. Enheten leds av
bankens tidigare Treasury-chef Tomas Hedberg, som i den nya rollen
rapporterar direkt till vd.

Rekrytering av nya chefer
Nuvarande koncernriskchefen Helo Meigas och nuvarande chefen för
Baltisk bankrörelse Charlotte Elsnitz, lämnar banken. Tillförordnad
koncernriskchef är från och med idag Gunilla Domeij Hallros.
Tillförordnad chef för Baltisk bankrörelse är från och med idag Jon
Lidefelt. Rekryteringen av en ny koncernriskchef och en ny chef för
bankens verksamhet i Baltikum påbörjas. Sedan tidigare pågår även
rekrytering av en kommunikationsdirektör, som kommer att ingå i
koncernledningen.

I och med sammanslagningen av bankens produktenheter kommer nuvarande
chefen för Group Lending & Payments Leif Karlsson att lämna banken
under första kvartalet nästa år.

Ny koncernledning
Följande personer ingår från den 1 januari 2020 i Swedbanks
koncernledning:

Jens Henriksson, vd och koncernchef
Anders Karlsson, koncernfinanschef
Mikael Björknert, chef för Svensk bankverksamhet (permanent från 1
januari 2020)

Lars-Erik Danielsson, koncernkreditchef
Gunilla Domeij Hallros, tf koncernriskchef (rekrytering pågår)
Anders Ekedahl, chef för enheten Anti Financial Crime
Johan Eriksson, tf kommunikationsdirektör (rekrytering pågår)
Eva de Falck, chefsjurist
Ingrid Harbo, chef för Compliancefunktionen
Ola Laurin, chef för Stora företag och institutioner
Jon Lidefelt, tf chef för Baltisk bankrörelse (rekrytering pågår)
Lotta Lovén, chef för Digital Banking och IT
Carina Strand, chef för HR och infrastruktur
Kerstin Winlöf, chef för Group Financial Products and Advice
Nya personer i koncernledningen:

Gunilla Domeij Hallros, tf koncernriskchef
Chef för BIO Group Risk. Chef för Treasury Analytics & Reporting
2010-2018. Anställd sedan 2010.

Eva de Falck, chefsjurist
Chefsjurist Swedbank AB (publ) sedan 2016. Chefsjurist Svensk
bankverksamhet 2010-2016. Anställd sedan 2010.

Johan Eriksson tf kommunikationsdirektör Group Communications &
Sustainability

Externkommunikationschef sedan maj 2017. Kommunikationschef Svensk
bankverksamhet 2016-2017. Anställd sedan 2016.

Jon Lidefelt, tf chef för Baltisk bankrörelse
CFO baltisk bankverksamhet sedan 2017. Olika chefspositioner inom
Group Risk 2013-2017. Anställd 2001-2006 samt sedan 2013.

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel + 46 73 092 11 80

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt
Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2019, kl.
08:00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173
kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019
uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbank-skapar-ny-organisation-fo...
https://mb.cision.com/Main/67/2985732/1158159.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.