Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Swedbank: Swedbanks årsstämma 2020

28 maj 2020

Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades i enlighet med samtliga
förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Styrelse
Vid stämman beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara tio
och valdes Bo Bengtsson, Göran Bengtsson, Hans Eckerström, Bengt Erik
Lindgren och Biljana Pehrsson, samt omvaldes Kerstin Hermansson,
Josefin Lindstrand, Bo Magnusson, Anna Mossberg och Göran Persson.
Göran Persson utsågs av stämman till styrelseordförande. På
efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Bo Magnusson till
vice ordförande.

Arvoden
Vid stämman beslutades att styrelsearvodet ska vara oförändrat i
förhållande till föregående år, innebärande:

· styrelsens ordförande 2 630 000 kr,
· styrelsens vice ordförande 885 000 kr,
· övriga styrelseledamöter 605 000 kr,
· ordförande i styrelsens revisionsutskott 395 000 kr,
· övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 240 000 kr,
· ordförande i styrelsens risk- och kapitalutskott 430 000 kr,
· övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott 250 000 kr,
samt

· ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 105 000 kr.
Därutöver beslutade stämman att arvode ska utgå till ledamöter i det
nyinrättade governanceutskottet enligt följande:

· ordförande i styrelsens governanceutskott 395 000 kr, samt
· övriga ledamöter i styrelsens governanceutskott 240 000 kr.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning
På stämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2019.

På stämman beslutades att samtliga till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel överförs till ny räkning.

Övriga beslut
Vid stämman beslutades även följande:

· Ansvarsfrihet för 2019 beviljades för styrelsen och verkställande
direktörerna, med undantag för den tidigare verkställande direktören
Birgitte Bonnesen som inte beviljades ansvarsfrihet. Aktieägare som
företrädde mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget röstade
även mot ansvarsfrihet för tidigare styrelseordförandena Lars
Idermark och Ulrika Francke.

· Beslut om principer för hur valberedningen utses, samt instruktion
för valberedningen avseende arbetet inför årsstämman 2021.

· Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
· Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om
värdepappersmarknaden.

· Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier utöver förvärv enligt lagen om värdepappersmarknaden.

· Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibler.

· Godkännande av prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för
år 2020 för Swedbank-koncernen, dels ett generellt program för 2020
och dels ett individuellt program för 2020 och beslut om överlåtelse
av egna aktier m m med anledning av 2020 års program samt av tidigare
stämmor beslutade program.

Göran Perssons och Jens Henrikssons anföranden vid dagens årsstämma
finns tillgängliga på Swedbanks webbplats,
http://www.swedbank.se/arsstamma

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel: 073-092 11 80
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tel: 072-740 63 38

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161
kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på
www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbanks-arsstamma-2020,c3122451
https://mb.cision.com/Main/67/3122451/1255342.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.