Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-09

Swedbank: Tips inför årsskiftet -få koll på din ekonomi

10 december 2019

Vill du göra avdrag för "rot - och rutarbeten" för 2019? Då behöver du
betala för dessa före årsskiftet. Om du vill ändra till vilken
förvaltare avsättningen till din tjänstepension går, ska du även göra
det innan året är slut. Och om du sålt värdepapper med både vinst och
förlust under 2019 kan du kvitta dem mot varandra för att minska
skatten. Det kan också vara en bra idé att utvärdera hushållets
ekonomi och göra en budget för 2020.

- I år är det många röda dagar runt årsskiftet så det är bra att vara
ute i extra god tid med att betala räkningar och göra de förändringar
som behöver bli gjorda innan nyårsklockorna ringer in 2020, säger
Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Privatpersoner
Arturo Arques tipsar även om att det kan vara en bra rutin att
utvärdera det senaste året utifrån hushållets ekonomi och utifrån det
göra en plan inför 2020. Till exempelvis vilka abonnemang och
prenumerationer man har. Använder man alla eller går det att säga upp
några? Det är även bra att se över försäkringarna, exempelvis sjuk-,
olycksfalls-, barn- och hemförsäkringar. Och inte minst sparandet,
finns det utrymme att starta eller utöka det?

Rot och rut
Sedan den 1 juli 2019 har man rätt till sammanlagt 50 000 kronor per
år i rut- och rotavdrag. Du kan få skattereduktion för arbetskostnad
för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för
hushållsnära tjänster (rut). Det arbete som utförts och betalats för
under 2019 dras mot inkomstskatten samma år. Det är datumet som du
betalar som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet
måste dessutom vara utfört senast 31 januari året efter. Det är
utföraren som gör avdraget på fakturan, men du behöver själv ha koll
på hur mycket avdrag du har gjort under året. Utföraren har inte
tillgång till dina uppgifter.

- Eftersom beloppet för rutavdrag höjdes den 1 juli kan du, om du
under första halvåret 2019 anlitat ett företag för ruttjänster över
25 0000 kronor antingen be företaget skicka en ny ansökan om
rutavdrag eller själv begära att beslutet omprövas. Det totala
beloppet för 2019 får dock vara max 50 000 kronor, säger Arturo
Arques.

För att kunna göra avdrag måste det dessutom finnas tillräckligt
mycket inkomstskatt att dra av från. Viktigt att veta är att det
finns en avräkningsordning där till exempel ränteavdrag (underskott
av kapital) kommer före rot- och rutavdrag. Det innebär att om man
efter ränteavdrag inte har tillräckligt mycket skatt kvar att dra av
mot, kan man heller inte nyttja avdragsrätten för rot och rut fullt
ut.

Tjänstepension
Om du vill ändra vem som förvaltar din tjänstepension behöver du göra
det före årsskiftet. Annars går nästa års avsättningar till samma
förvaltare som i år.

Avdragsrätt för pensionssparande
Enskild näringsidkare och anställd som saknar tjänstepension från sin
arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt
pensionssparande (IPS).[1] För att ta del av avdraget behöver du
betala in på kontot innan årsskiftet.

Kvitta vinster på värdepapper mot förluster
Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster för att på så sätt
minska skatten. Om du har sålt värdepapper, till exempel aktier och
fonder, med vinst under 2019 och även sålt innehav med förlust görs
en skattemässig justering som minskar skatten du ska betala.

När du sparar på Investeringssparkonto (ISK) beskattas du utifrån en
schablonintäkt som grundas på ditt innehav och det du har satt in.
Inom ISK kan du inte kvitta vinst mot förlust. Däremot kan
schablonintäkt på ISK kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av
en kapitalförlust på sparande utanför ISK.

Skatt på fonder (som inte ligger i ett ISK) tas ut den 1 januari, så
står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att
göra det före årsskiftet.

Ansök om jämkning varje år och fördela räntebetalningar
Jämkning innebär att skatten justeras varje månad i stället för
årligen i deklarationen. Man ansöker om jämkning för att rätt skatt
ska dras varje månad. Du kan till exempel ansöka om jämkning om du
har

· inkomst från flera olika arbetsgivare
· inkomst endast under vissa delar av året
· ränteutgifter
· avdragsgilla resor till och från arbete.
Du behöver ansöka om ny jämkning inför varje nytt inkomstår.

Se över eventuell jämkning, till exempel om bolånen har ökat eller
minskat. Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se
över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före
årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i
deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift
Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån
på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för
fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och den
andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas
in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i
så fall det bättre att omfördela låneräntorna mellan er. Görs det nu
förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera senare.

Studiemedel
Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både
från tjänst och från kapital. Det innebär att inkomster från
försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan påverka
dina studiemedel. Läs på csn.se hur stora inkomster, ett så kallat
fribelopp, du får ha utan att dina studiemedel minskas.

Företagare
Som företagare kan man även se över bland annat löneskatten för
anställda över 65 år och sitt eget löneuttag.

Särskilt löneskatt för anställda över 65 år är avskaffad
Den särskilda löneskatten på 6,15 procent för anställda som fyllt 65
år vid ingången av året avskaffades den 1 juli 2019. För anställda
som är födda 1953 eller tidigare betalar du som arbetsgivare enbart
ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Reglerna gäller ersättning för
utfört arbete som betalats ut efter den 30 juni 2019.

Företagare bör justera sitt löneuttag
Löneuttaget är viktigt för att få ersättning vid till exempel pension,
sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet. För maximal avsättning
till den allmänna pensionen behöver du ta ut en lön på 519 708 kronor
för 2019. I aktiebolag påverkar löneuttaget även utrymmet för att ta
ut aktieutdelning till en förmånlig beskattning.

Nytt inför 2020

Lägre statslåneränta
Skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och
kapitalförsäkring grundas på statslåneräntan den 30 november året
före beskattningsår, det vill säga skatten för 2020 utgår från
statslåneräntan den 30 november 2019. Riksgälden har fastställt
statslåneräntan per den 30 november 2019 till -0,09 procent.
Schablonräntefaktorn beräknas som statslåneräntan plus en
procentenhet, dock lägst 1,25 procent. Med en kapitalskatt på 30
procent betyder det att den effektiva skattesatsen för 2020 blir
0,375 procent på sparande i ISK och kapitalförsäkring. 2019 var den
effektiva skattesatsen 0,453 procent. På ett sparkapital på 500 000
placerat i ISK innebär det en skattesänkning på 390 kronor.

Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbelopp
Nästa år höjs prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet. Basbelopp är
fastställda belopp som används vid till exempel beräkning av
transfereringar, skatter och pensioner. Till följd av höjningen av
basbeloppen höjs garantipension, inkomstpension, studiemedel,
sjukpenning och föräldrapenning. Grundavdrag, jobbskatteavdrag och
skiktgräns för statlig inkomstskatt påverkas också av
prisbasbeloppen, vilket innebär att inkomstskatten 2020 blir lägre.

Slopad värnskatt
Värnskatten, skatten på ytterligare fem procent på inkomster över 689
300 kronor, avskaffas den 1 januari 2020.

Kontakt:
Arturo Arques, privatekonom, + 46 72-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, +46 76-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi

www.swedbank.se/framtid

[1] Avdragsrätt med 35 procent av din lön i pensionssparande, med ett
tak på avsättningen på 465 000 kronor per 2019.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de
många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60
sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt
208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.
Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan
länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den
ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000
företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123
kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga
Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick
balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/tips-infor-arsskiftet--fa-koll-pa-...
https://mb.cision.com/Main/67/2986344/1158552.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.