Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-05

Swedbank: Tre av fyra företag klarar ett intäktsbortfall på femtio procent

5 december 2019

En majoritet av företagarna med upp till 49 anställda uppger att deras
företag har en god lönsamhet och skulle kunna klara av en halvering
av företagets intäkter under tre månader. Främsta anledningen är att
man har sparade pengar i företaget som kan användas vid tillfälliga
svackor. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av
Swedbank och sparbankerna.[1]

Åtta av tio företagare uppger att man använder ett uppbyggt
sparkapital i företaget, vilket är den främsta förklaringen till att
deras företag klarar sig om intäkterna skulle halveras. För en
fjärdedel innebär dock intäktsbortfallet att hen inte kan ta ut någon
lön ur företaget. Det är en vanligare åtgärd än att dra ned på
timanställd personal, vilket en av tio företagare gör för att klara
företaget. Undantaget är de större företagen, med 20-49 anställda,
där istället en av fem företagare skulle minska antalet timanställda.

-Att de flesta företagare byggt upp en buffert för oväntade händelser
är mycket bra och gör det lättare för dem att ha kontroll och styra
sin verksamhet, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Företagare upplever att deras företag är lönsamma
Tre av fyra företagare i Sverige upplever att de har en god lönsamhet
i företaget.

Med det menas att deras lönsamhet räcker till samtliga löpande
utgifter inklusive företagarens lön. Hälften svarar att de även har
utrymme för att spara för framtida investeringar. Samtidigt uppger en
av fem företagare att lönsamheten inte räcker till att ta ut en lön
och fyra procent svarade att företaget går med förlust.

Det är vanligast att företagare i de mindre företagen upplever att de
inte kan ta ut en rimlig lön. Det uppger var tredje enmansföretagare
jämfört med en av tio i företag med 20-49 anställda. Att många
enmansföretagare inte kan ta ut en lön innebär också att företagaren
har ett begränsat skydd från trygghetssystemen.

-Det är positivt att så många företagare upplever att deras företag är
lönsamma. Tecken på en avmattning i konjunkturen innebär dock ökade
utmaningar för dem och ställer krav på att se över företagets
verksamhet för att kunna behålla en god lönsamhet framöver. Samtidigt
vill jag understryka att det är oerhört viktigt att även företagare
kan ta ut lön. Det är grunden för allas trygghet vid pension,
föräldraledighet och eventuell sjukfrånvaro, säger Jörgen Kennemar.

Tips till företagare

1. Gör en budget
Går intäkter och kostnader ihop? Hur mycket behöver du sälja för att
kunna ta ut en skälig lön? Ta hänsyn till skatter och andra
kostnader.

2. Spara som buffert och för framtida investeringar
Undersökningen visar att en femtedel av företagarna i Sverige bedömer
att företaget inte skulle klara tre månader med halverade intäkter.
Men majoriteten av de som skulle klara en nedgång har satt av pengar
i företaget som skydd för oväntade händelser. Hur ser det ut för dig?

3. Se över dina trygghetslösningar som företagare
Som företagare behöver du ta ett större ansvar än anställda för den
egna tryggheten. Det gäller bland annat sparande till pension och
ersättning vid sjukdom. Tänk också på att gå med i en a-kassa.

Kontakt:
Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank, + 46 70 643 83 29
Anette Ringius, presskontakt Swedbank, +46 70 529 24 76

[1] Undersökning genomfördes i augusti-september 2019, 1 000
företagare med upp till 49 anställda deltog

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de
många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60
sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt
208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.
Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan
länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den
ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000
företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123
kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga
Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick
balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/tre-av-fyra-foretag-klarar-ett-int...
https://mb.cision.com/Main/67/2983091/1156289.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.