Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-26

Swedbank: Valberedningen inför årsstämman 2023

Swedbanks årsstämma kommer att hållas torsdagen den 30 mars 2023. 

Valberedningen består av följande ledamöter: Lennart Haglund, utsedd av Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande; Ylva Wessén, utsedd av Folksam; Anders Oscarsson, utsedd av AMF; Annette Björkman, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna; Martin Jonasson, utsedd av Andra AP-fonden; Göran Persson, styrelseordförande Swedbank AB (publ).

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2023 om val av ordförande vid årsstämman, ledamöter och ordförande i styrelsen, samt revisor. Valberedningen kommer även att lämna förslag till antalet styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisor, principer för hur valberedning inför årsstämman 2024 ska utses, samt instruktion för valberedningen avseende arbete inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 10 januari 2023, antingen via e-post under adress valberedningen@swedbank.se,eller brev till Valberedningen, c/o Swedbank AB, Valberedningens sekreterare, 105 34 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Swedbanks webbsida. 

Kontakt:
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn 070-557 51 29

Författare Cision