Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Swedbank: Var tredje enmansföretagare saknar viktiga juridiska dokument

25 februari 2020

Många företagare har inte juridiska dokument och avtal som ska reglera
företagets verksamhet mellan delägare eller vid en skilsmässa. Bland
enmansföretagarna uppger mer än var tredje företagare att de inte har
eller inte vet om de har ett kompanjonsavtal, äktenskapsförord,
samboavtal eller gåvobrev. Det visar en undersökning som Sifo gjort
på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

Avsaknad av juridiska dokument skapar otrygghet vid konflikter
Många företagare, nästan var tredje, har inte, eller vet inte om de
har de relevanta juridiska dokument som behövs för att driva
företaget på ett tryggt sätt. Avsaknad av juridiska dokument är
vanligast bland enmansföretagarna (35 procent) medan knappt en
femtedel (17 procent) av företagare med fler än 20 anställda saknar
det.

- Det betyder att många företagare saknar en juridisk beredskap om det
skulle hända något med företaget eller dem själva. Att inte tänka
efter före kan skapa onödig otrygghet för den enskilde företagaren,
säger Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank.

Juridiska dokument för företagare ska reglera företagets verksamhet
men även privatekonomiska frågor, till exempel vid en skilsmässa.
Olika regler gäller beroende på vilken bolagsform som företaget drivs
i. Generellt bör dock företagare som är gifta eller ska gifta sig ha
äktenskapsförord om hen ska vara säker på att behålla hela företaget
vid en eventuell skilsmässa. Egenföretagare pensionssparar ofta
privat och vad många inte vet är att det privata pensionssparandet
kan komma att ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa kan en företagare
i värsta fall förlora hälften av både bolaget och pensionspengarna om
äktenskapsförord saknas. All egendom som inte är reglerad som enskild
egendom via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas
nämligen lika mellan företagaren och hens partner vid en skilsmässa.

I ett aktieägaravtal kan samtliga delägare i företaget upprätta ett
villkorat äktenskapsförord. På så vis försäkrar man sig mot att det
kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa. I ett
kompanjonsavtal kan man även reglera vad som händer om en delägare i
bolaget skulle avlida.

Ökat behov av juridisk rådgivning på grund av högre komplexitet
Internationaliseringen och digitaliseringen i näringslivet ökar
generellt komplexiteten i flera företags affärsmodeller och skapar
större behov av juridisk expertis. Det gäller inte minst i
handelssektorn. Export och import av varor och tjänster har mer än
fördubblats i svensk ekonomi under de senaste två decennierna.
Internationaliseringen innebär att även många små företag behöver ha
affärsmodeller och processer som kan möta dagens och framtida
kundbehov. Inom exempelvis e-handel innebär det att fler avtal behövs
för att klargöra villkor med olika underleverantörer, hantera
rättigheter kopplade till kunddatabaser och sluta avtal om ansvar för
leveranser. De juridiska utmaningarna ökar inte minst hos många
mindre företag som vanligtvis inte har de juridiska resurserna som
storföretagen har.

Tips till företagare

· Ta hjälp med det juridiska så tidigt som möjligt, om möjligt redan
när du startar bolaget.

· Upprätta äktenskapsförord.
· Om du driver företag men andra: skriv kompanjons- och
aktieägaravtal.

· Se över företagets avtal med leverantörer, kunder och konsulter.
· Vid anställning av nyckelpersoner i mindre företag är det viktigt
att ha korrekta anställningsavtal och att upprätta eventuella
sekretessavtal.

Kontakt:
Jörgen Kennemar, ekonom, Group Public Affairs, tfn 070 643 83 29
www.swedbank.se/foretagande
www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökning genomfördes av Sifo i augusti-september 2019, 1 000
företagare med upp till 49 anställda deltog.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de
många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna
har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder.
Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan
länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den
ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 8 miljoner privatkunder och ca 600 000
företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99
kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga
Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet
till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och
www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/var-tredje-enmansforetagare-saknar...
https://mb.cision.com/Main/67/3042893/1199465.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.