Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-31

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ):s styrelseordförande Håkan Björklund står inte till förfogande för omval vid årsstämman 2023

Håkan Björklund, den nuvarande styrelseordföranden i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®), har idag meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2023.

Håkan Björklund valdes in i Sobis styrelse i maj 2016 och är sedan dess även styrelsens ordförande. Valberedningen inleder nu arbetet med att föreslå en efterträdare.

Sobi®
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Sobis intäkter för 2021 uppgick till 15,5 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn och YouTube.

Kontakt

För kontaktinformation till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).

Denna information är sådan information som Sobi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 kl. 15:15 CET.

Thomas Kudsk Larsen

Head of Communication and Investor Relations

Författare Cision