Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Swedish Orphan Biovitrum AB: Sobi publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det tredje kvartalet 2020. De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 2 970 MSEK och EBITA till 933 MSEK.

Juli - september

 • Totala intäkter uppgick till 2 970 MSEK (2 930), en ökning med 1 procent (6 procent vid fasta växelkurser (CER))
 • EBITA[1] uppgick till 933 MSEK (1 099), med en EBITA-marginal[1] om 31 procent (38)
 • Resultat per aktie före utspädning (EPS) 0,94 SEK (1,84)
 • Nettoskuld[1] om 12 703 MSEK per den 30 september 2020 (15 404 per den 31 december 2019)
 • Försäljningen av Elocta® uppgick till 1 115 MSEK (1 156) och försäljningen av Alprolix® till 435 MSEK (341)
 • Fortsatt stark utveckling för Kineret® med försäljning om 463 MSEK (409), en ökning med 20 procent vid CER
 • Försäljningen av Gamifant® uppgick till 110 MSEK (67)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 443 MSEK (995)
 • Det strategiska licensavtalet med Selecta Biosciences, Inc. avseende produktkandidaten SEL-212 en potentiell behandling mot kronisk gikt slutfördes
 • Topline-data från fas 2-studien COMPARE som jämför effekten av SEL-212 med pegloticase vid behandling av kronisk gikt publicerades
 • Utsikter för 2020 är uppdaterade

Januari - september

 • Totala intäkter uppgick till 10 680 MSEK (9 358), motsvarande en tillväxt om 14 procent

(14 procent vid CER)

 • Justerad EBITA[1,2] uppgick till 4 124 MSEK (3 764), en ökning med 10 procent, motsvarande en EBITA-marginal[1] om 39 procent (40)
 • Resultat per aktie (EPS) 5,92 SEK (6,66) och justerat resultat per aktie[1,2,3] 5,92 SEK (6,98), båda före utspädning
 • Försäljningen av Elocta uppgick till 3 514 MSEK (3 274) och Alprolix till 1 286 MSEK (1 059)
 • Försäljningen av Kineret uppgick till 1 493 MSEK (1 175)
 • Försäljningen av Gamifant uppgick till 346 MSEK (361)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 356 MSEK (2 658)

Västentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Topline-resultat från fas 3-studien med avatrombopag hos cancerpatienter med solida tumörer och CIT publicerades

Guido Oelkers, vd och Koncernchef

"Det tredje kvartalet blev en produktiv period för oss med slutförandet av licensavtalet för SEL-212 med Selecta, framsteg i vår utvecklingsportfölj, deltagande i virtuella kongresser och ökad marknadsnärvaro i Asien. De totala intäkterna för tredje kvartalet 2020 uppgick till 2 970 MSEK och EBITA uppgick till 933 MSEK. Trots fortsatta utmaningar relaterade till covid-19 har våra marknads- och försäljningsteam varit framgångsrika och genererat patienttillväxt. Försäljningen har dock fortsatt att påverkas negativt av pandemin."

Finansiell översikt [][][][][][][][][]
Kv3 Kv3 jan jan Helår
-sep -sep
Belopp i MSEK 2020 2019 Förändring 2020 2019 Förändring 2019
Rörelsens intäkter 2 970 2 930 1% 10 9 358 14% 14
680 248

Bruttoresultat 2 339 2 173 8% 8 318 7 080 17% 10
913

Bruttomarginal[1] 79% 74% 78% 76% 77%
EBITA[1] 933 1 099 -15% 4 124 3 645 13% 5 933

EBITA justerad[1,2] 933 1 099 -15% 4 124 3 764 10% 6 145

EBITA-marginal[1] 31% 38% 39% 39% 42%
EBITA-marginal 31% 38% 39% 40% 43%
justerad[1,2]
Periodens resultat 278 542 -49% 1 743 1 944 -10% 3 304

Resultat per aktie, SEK 0,94 1,84 -49% 5,92 6,66 -11% 11,29
Resultat per aktie, SEK 0,94 1,84 -49% 5,92 6,98 -15% 11,89
justerad[1,2,3]
[1]Alternativa nyckeltal
(APM).
[2]EBITA för helåret 2019
exklusive poster av
engångskaraktär;
transaktionskostnader om
92 MSEK relaterat till
förvärvet av Dova i Kv4,
omstruktureringskostnader
om 157 MSEK i Kv2 och en
vinst från avyttring av
SOBI005 i Kv1 om 37 MSEK.
[3]Resultat per aktie för
helåret 2019 exklusive
nedskrivning av
immateriella tillgångar
om 18 MSEK kopplat till
omstruktureringen i Kv2.

Finansiella utsikter 2020[4] - uppdaterade
Intäkterna för helåret 2020 beräknas ligga i intervallet 15 000 - 15 500 MSEK.

EBITA förväntas ligga i intervallet 5 700 - 6 200 MSEK.

[4]Förutsatt att växelkurserna per den 30 september förblir stabila under det fjärde kvartalet 2020.

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag klockan 13:00. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 566 42 705

UK: +44 333 300 9032

US: +1 646 722 4902

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen. (https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=9F480BCD-A985-4CEE-8298-E8E70D3CBAD3) Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.
Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK.  Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
För mer information, kontakta
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Corporate Communication and Investor Relations, försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:00 CET.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.